Петропавлівський район. Відділ освіти Петропавлівської РДА

 

Для вчителів

 

КАТАЛОГ

 «Педагогічні здобутки освітян Петропавлівщини»

 

1.     Дошкільна освіта

Бандура Світлана Олександрівна, вихователь Брагинівського дитячого садка

Робота з батьками в період адаптації дітей раннього віку/16 ст.

Запропонована робота містить матеріали з досвіду роботи щодо адаптації дітей раннього віку та роботи з батьками.

Рекомендовано вихователями ДНЗ, батькам.

Біловол Антоніна Григорівна, завідувачка Дмитрівського дитячого садка № 2

Логіко–математичний розвиток дітей дошкільного віку /29 ст.

Дослідження дозволило виявити умови, що сприятимуть ефективному засвоєнню матеріалу й формуванню математичних  уявлень .

Рекомендовано вихователям ДНЗ.

Олефірові Людмила Миколаївна ,вихователь Миколаївського д/с № 2

Театралізована діяльність в ДНЗ / 38 ст.

Запропонований досвід знайомить вихователів з системою роботи по організації театральної діяльності в дитячому садку.

Рекомендовано вихователям ДНЗ

Паніхідіна Наталія Василівна, вихователь Українського д/с                   

Використання фольклору у роботі з дошкільниками / 23 ст.

Поданий матеріал може бути використаний вихователями для навчання дітей у повсякденному житті різним жанрам фольклору у всіх видах діяльності дошкільнят.

 Рекомендовано вихователям ДНЗ

 Педколектив Петропавлівського ДНЗ № 1 “ Барвінок “

Трудова діяльність у дитячому садку /29 ст.

 В посібнику висвітлюється питання трудового виховання  дітей     дошкільного віку, основні види дитячої праці, форми організації   трудової діяльності дітей .

Рекомендовано вихователям ДНЗ, батьками .

Клименко Тетяна Олексіївна , вихователь Петрівський д/с

Рідний край знати – свій народ шанувати /10 ст.

Запропонований посібник має пізнавальний та виховний характер. Його мета : виховати у дитині почуття національної гідності ; викликати інтерес до національної культури, прищепити любов та повагу до народних символів, оберегів, звичаїв, традицій.

Рекомендовано вихователям ДНЗ .

 Руденко Тетяна Миколаївна , вихователь Петропавлівського д/с № 3  Розвиток дитячої творчості в праці ігрової діяльності / 5 ст.

Запропонований досвід знайомить вихователів з системою роботи по розвитку дитячої творчості в процесі ігрової діяльності.

Матеріал розкриває шляхи розвитку уваги, мислення, самостійності, творчості, креативності у дітей дошкільного віку .

Рекомендовано вихователям ДНЗ , батьками .

Садловська Олена Федорівна, завідувачка Миколаївського д/с №3

Планування навчально-виховного  процесу за Базовою програмою  розвитку  дитини  дошкільного  віку    “ Я у Світі “ /71 ст.

Досвід роботи містить рекомендації для працівників ДНЗ щодо планування  роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “ Я у світі “.

Рекомендовано вихователям ДНЗ.

 Саврак Наталія Іванівна , вихователь Дмитрівського д/с № 1        

 Розвиток мовлення дітей старшого віку  у сім ї / 25 ст.

У досвіді розкрито питання щодо організації роботи по розвитку мовлення  дітей старшого дошкільного віку .

Батьки знайдуть відповіді на питання, як збагатити словник дитини за допомогою ігор, художнього слова .

Семенченко Світлана Вікторівна , вихователь Васильківського д/с .

 Ігри, конкурси, розваги для випускних і спортивних свят /10ст.

Збірка містить сценарії розваг, конкурсів для дітей дошкільного віку, які можна використати на вечорах розвага, заняттях .

Рекомендовано вихователям ДНЗ

Сова Олена Олександрівна , вихователь Дмитрівського д/с № 1

Творче використання ідей В.О. Сухомлинського в роботі ДНЗ/ 41 ст.

У досвіді розкриваються ідеї В.О.Сухомлинського, які поведуть малюка стежинами формування людського “ Я “

 Чекальна Ріта Володимирівна , вихователь Петропавлівського д/с № 4

Первинні екологічні уявлення у дошкільників / 27 ст .

У  збірнику розміщенні методичні рекомендації щодо формування емоційно – морального ставлення до природи довкілля на засадах єдності чуттєвого та соціального оточення людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Початкова освіта

Белим Людмила Володимирівна, учитель початкових класів Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням   

Збірник вправ та завдань до теми: «Будова слова»/48 ст.

        Збірник містить цікаві вправи та завдання з теми «Будова слова», шаради, казки, алгоритми визначення частин слова. Увесь матеріал розподілений на підтеми.

       Посібник буде цікавий учителям початкових класів для використання на уроках української мови під час вивчення теми «Будова слова».

Блоха Ольга Володимирівна, вчитель початкових класів, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

 Життя прожити - не поле перейти /25 ст.

У посібнику розкрито основний зміст понять «життя», «рід», «родовідне дерево», їх цінність. З’ясовано призначення людини на Землі на прикладі життєвого шляху дідуся автора. Рекомендовано для використання на уроках «Я і Україна» в початкових класах.

Блоха Ніна Олексіївна, вчитель початкових класів, Хорошівська ЗОШ І-ІІІст. з музично-хореографічним профілем.                                                                 Калина – символ України/ 40 ст. 

 У посібнику розкрито етапи роботи над дослідницьким проектом. Рекомендовано учителям початкової школи.

Гарнатко Ірина Василівна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Вправи для перевірки усних видів мовленнєвої діяльності молодших школярів  / 70 ст.

Стислий опис: В посібнику завдання підібрані для розвитку пізнавальних інтересів, виховання емоційної чутливості та активізації творчих здібностей  шляхом проведення різноманітних за формою і змістом завдань, які формують у молодших школярів творчу, активну особистість, активне і цілеспрямоване збагачення і удосконалення мовлення розширення кругозору, збагачення словникового запасу, розвитку мислення і уваги дітей.

Гарнатко Ірина Василівна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Навчання першокласників граматики в букварний період за допомогою різних видів мовленнєвої діяльності  / 79 ст.

Стислий опис: В посібнику підібрано матеріал, який можна використати під час навчання дітей грамоти. Він сприяє збагаченню, активізації словника учнів, розвитку усного мовлення, мислення. Посібник можна використовувати при вивченні нових звуків і букв та їх закріпленні.

Городнянська Ольга Іванівна, вчитель початкових класів, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем     

Контроль досягнень учнів початкової школи з російської мови / 50 ст.                                                                                                                      У посібнику даються критерії оцінювання та контрольні завдання з російської мови як другої ( спорідненої) для учнів початкової школи. Включено усі види контролю з мови. Рекомендовано учителям початкової школи.

Городнянська Ольга Іванівна, вчитель початкових класів, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Гра як  засіб розвитку творчості молодшого школяра на уроках російської мови / 30 ст.

У посібнику  розкривається досвід роботи вчителя над науково-методичною проблемою

Губанова Антоніна Павлівна, учитель початкових класів, Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Елементи народознавства на уроках у початкових класах / 37 ст. 

У посібнику подані тексти та творчі завдання відповідно до програми з української мови для учнів 2-4 класів. Дидактичний матеріал призначений для допомоги вчителю в організації самостійної роботи учнів на уроках, сприяє повторенню та узагальненню основних граматичних та фонетичних понять, удосконаленню навичок зв’язного усного мовлення, розвитку креативного мислення. Тексти для завдань зібрані на матеріалах народознавства, які розкривають перед дітьми багатий світ народної мудрості, вчать любити український народ, його звичаї, обряди, традиції.

Збруєва Надія Михайлівна, вчитель початкових класів,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Розвивальні ігри, пізнавальні завдання та дидактичні вправи з  навчання грамоти/37ст.                                                                                                                У збірці подаються ігри та вправи, що сприяють формуванню і вдосконаленню навичок читання, ігри для розвитку оптимального читання, пізнавальні завдання «Швидкочитайлик», скоромовки, чистомовки, фонетичні казочки. Ігри та завдання, які подані у посібнику, передбачають активний пошук, спонукають виділяти головне, зіставляти відоме і невідоме, міркувати, а не сприймати  готову  відповідь.  

Карпенко Ольга Іванівна ,вчитель початкових класів , Новоселівська ЗОШ  І-ІІІ ст.

Дидактичний матеріал з української мови /72 ст.

Посібник містить матеріали для повторення і закріплення вивчених тем з української мови в 3 класі. Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Кривошей Людмила Іванівна, вчитель початкових класів,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

 Загадкова країна ребусів/48ст.                                                                          Уданому посібнику подано матеріали, які допоможуть учителям початкових класів навчити дітей розгадувати ребуси,а також використовувати даний вид загадок на уроках математики, української мови та читання, під час вивчення курсу «Я і Україна». Розв’язування ребусів розвиватиме в учнів логічне мислення, увагу, пам’ять, а їх використання під час уроку допоможе його урізноманітнити, підвищить зацікавленість дітей у вивченні предмету, сприятиме кращому запам’ятовуванню термінів та понять.

Круковець Ніна Сидорівна  вчитель початкових класів  Олександропільської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Творчі вправи з математики для 3 класу / 30 сторінок

Даний посібник містить нестандартні завдання різних ступенів складності, розрахований на учнів третіх класів. Завдання підібрані з урахуванням вимог програми, згруповані по розділах. Можуть бути використані на уроці, в позашкільній роботі, а також для індивідуальної роботи зі здібними учнями та обдарованими учнями.

До більшості завдань дані відповіді, вказівки, розв’язки.

Посібник рекомендується для вчителів  початкових класів.                                                                                                                                       

Маркова Наталя Іванівна, вчитель початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Навчальні ігри на уроках читання у 2 класі  /48 ст.

Посібник містить добірку навчальних ігор для уроків читання у 2 класі, які допоможуть учителеві перетворити серйозний процес навчання читання на цікаву гру, а уроки – на улюблене заняття учнів.

 Матеріал дібраний відповідно до чинної Програми читання для 2 класу та поданий за основними розділами підручника «Читанка» О.Я.Савченко.

 Рекомендується для вчителів початкових класів та учнів 2 класу загальноосвітніх шкіл.    

Макаренко Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з   англійської мови у 3 класі /31 ст.

У посібнику подано різні тестові завдання з аудіювання, читання, лексики та граматики.

 Завдання допоможуть виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

 Запропонований посібник може бути використаний вчителями початкових класів.

 Макаренко Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з      англійської мови у 4 класі /34 ст.

 У посібнику подано різні тестові завдання з аудіювання, читання, лексики та граматики.

Завдання допоможуть виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Запропонований посібник може бути використаний вчителями початкових   класів.

Нікітіна Олена Юріївна, вчитель початкових класів Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Ігри і пізнавальні завдання з математики. 1 клас/43 ст.

У посібнику подані ігрові й пізнавальні з завдання з математики для 1 класу чотирирічної початкової школи, розкривається значення дидактичних ігор і пізнавальних завдань з математики, деякі психолого-педагогічні основи навчання, дається класифікація їх за  характером пізнавальної діяльності , методичні рекомендації щодо їх проведення.                                                        Приходько Олена Борисівна, вихователь групи продовженого дня Петропавлівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ст. №1

Використання ігрових методик у розвитку комунікативної культури молодших школярів /23 ст.

Дитина прийшла в школу. Зустріч з новим колективом часто є психологічним стресом для шестирічного школяра. Посібник містить рекомендації, як за допомогою ігрових методик формувати комунікативні навички і стимулювати розвиток дитини у сфері взаємин та пізнавальній діяльності. Пропоновані рекомендації забезпечують високу результативність при систематичному впровадженні ігрових вправ і можуть бути корисними вихователям груп продовженого дня, вчителям початкових класів та батькам.                                               

Путій Ганна Семенівна, учитель індивідуального навчання,  Петропавлівської  загальноосвітньої школи І –ІІІ ст. №1.                                                                                                                              Немає кращих, ніж народ, учителів /40ст.                                                                    У посібнику дібрано матеріали, які вчитель може використовувати під час підготовки до проведення бесід на морально-етичні теми. Збірка розрахована на систематичне творче застосування в роботі вчителями початкових класів, вихователями груп продовженого дня.

Писаренко Ольга Петрівна вчитель початкових класів Олександропільської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Розвиток креативних здібностей молодшого школяра 30 ст.

Даний посібник містить програму і конспекти занять з розвитку креативного мислення молодших школярів. До кожної теми й заняття підібрані практичні вправи, завдання, ігри, що допомагають розвивати у молодших школярів уяву, спостережливість, розширюють знання, досвід, інтереси, підвищують навчальну мотивацію, допитливість, інтелектуально розвивають у творчому процесі.

Може бути використаний у навчальному процесі.

Посібник рекомендується для вчителів початкових класів.

Цараненко Тетяна Григорівна, вчитель початкових класів, Хорошівська          ЗОШ І- ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

 Бджолина мелодія  / 30 ст .                                                                              

У посібнику вміщено вірші, загадки, прислів’я, приказки на тему       «Комахи. Бджоли», а також зразки витинанок на тему «Рослинний світ». Посібник рекомендовано вчителям початкових класів  для  використання на уроках природознавства, української мови, образотворчого мистецтва.

Хоруженко Лідія Олександрівна, вчитель початкових класів Миколаївської      загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

Опорні схеми з української мови /24 ст.

 Посібник створено для повторення основних, теоретичних відомостей з української мови та закріплення відповідних знань і умінь.

 Завдання посібника – навчити дітей працювати зі схемами, аналізувати та зіставляти, робити висновки.

 Посібник призначений для учнів і вчителів початкових класів.

Шуть Ірина Володимирівна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Збірка «Віршовані задачі» / 56 ст.

Пропонується вчителям початкових класів для активізації вивчення математики. В збірку вміщенні віршовані задачі за розділами, які можна використати при вивченні різних тем. Вони допомагають активізувати розумову діяльність, викликають зацікавленість в процесі пізнання, полегшують процес засвоєння знань.

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Граматичні ігри на уроках української мови з теми «Правопис слів, які не перевіряються наголосом»  /  32 ст.

Посібник знайомить з особливостями змісту та структури роботи зі словниковими словами на уроках української мови. Матеріал посібника допоможе учителю спланувати роботу так, щоб у молодших школярів сформувалися навички написання слів, збагатився словниковий запас, виник інтерес до володіння багатствами рідної мови. Адресований дітям 1 – 4 класів, вчителям початкових класів.

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Цікава бджілка для початкових класів з теми «Вивчення таблиці множення» з математики та «Правопис слів, які не перевіряються наголосом» з української мови  /  34 ст.

Посібник містить різноманітні навчально – практичні матеріали, які допоможуть молодшим школярам весело, легко і ефективно вивчити таблицю множення і ділення. Розв’язавши приклади,  і, підставивши букви, засвоїти словникові слова. Ця книжечка – розмальовка допоможе вам знайти улюблене заняття і цікаво провести вільний  від навчання час. Адресована дітям 2 – 4 класів, вчителям початкових класів.

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

«Захоплююча математика» з теми «Вивчення таблиці множення» з математики та «Правопис слів, які не перевіряються наголосом» з української мови  /  30 ст.

Пропонується вчителям початкових класів для активізації вивчення математики. В збірку вміщений набір завдань, які можна використати при вивченні теми. Вони допоможуть активізувати розумову діяльність, викликати живу зацікавленість в процесі пізнання, зробити засвоєння матеріалу привабливим для засвоєння. Полегшують процес засвоєння.

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

«Зорові диктанти» з теми «Правопис слів, які не перевіряються наголосом» з української мови  /  30 ст.

На основі  зорових диктантів професора І.Федоренка,  розроблені зорові диктанти по темі «Запам’ятовування і правопис слів, які не перевіряються наголосом» для учнів 1 – 4 класів. Ці диктанти допоможуть підвищити низьку оперативну пам'ять учнів для покращення техніки читання. Розраховані для вчителів початкових класів

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Математична  подорож Києвом (інтегрований урок з математики, громадянської освіти, фізкультури,  музики)  /  12 ст.

 Запропонований урок можуть використовувати вчителі початкових класів при закріпленні теми «Множення багатоцифрових чисел на одноцифрові, обчислення площі прямокутника». Урок включає теоретичну і практичну частину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Природничо-математична освіта

·        Математика

 Єрьоміна Людмила Михайлівна, вчитель математики Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Реалізація компетентністного підходу в позакласній роботі з математики /56ст.                                                                                                                     Позакласна робота з математики має величезне значення для розвитку компетентностей, допитливості, спостережливості, творчої активності школярів. Дана збірка пропонує розробки математичних свят, вечорів, змагань, вікторин,конкурсів.                                                                                          

Легкошкур Галина Михайлівна, вчитель математики , Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Розв’язуємо правильно/ 15 ст.

У посібнику наведено методичні рекомендації щодо попередження розповсюджених помилок при розв’язуванні завдань з математики. Рекомендовано учням та вчителям.

Полозенко Катерина Сергіївна, вчитель математики та інформатики Петропавлівської загальноосвітньої школи і – ІІІ ст. №1

Плани-конспекти уроків факультативного курсу «Геометрія трикутника» 10клас/158ст.                                                                                                                            У збірці подані плани-конспекти факультативного курсу «Геометрія трикутника», пропонується значна  добірка фактів і понять шкільного курсу  з планіметрії. Також наводиться багато нових цікавих понять і різних відомостей з історії, географії, астрономії тощо. Оскільки на сучасному етапі розвитку освіти інформаційні технології є важливою її складовою, декілька занять розроблені з програмною інформаційно-комунікативною підтримкою.

Панкова Наталя Іванівна, учитель математики  Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням      Математика – поезія думки/24 ст.

 У збірці вміщено поетичні твори учнів про математику. Матеріал доцільно використовувати на уроках, забезпечуючи необхідні емоційні умови для всебічного розвитку особистості, з метою активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні нової теми та в позакласній роботі з предмета.

Рекомендовано вчителям математики.

Ріпна Ніна Петрівна, вчитель математики Миколаївської     загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Майстер-клас в системі роботи методичного об'єднання вчителів математики /68 ст.

У методичному посібнику розкриваються питання планування й організації роботи майстер-класу як ефективної форми пропаганди, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду. Представлено досвід роботи майстер-класу вчителя методиста Ріпної Н.П.

Методичний посібник адресований керівникам методичних об′єднань вчителів математики  навчальних закладів.

Самосік Світлана Іванівна, учитель математики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Математичні казки   /  25 ст.

Запропонований посібник чудовий        спосіб організації роботи з математики на уроці і позаурочний час. В посібнику зібрані казки різних розділів математики.                                                                                                       

Шевченко Валентина Євдокимівна, вчитель математики, Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Аналіз математичних помилок учнів та шляхи їх попередження й усунення /20ст.     

Робота вчителя над аналізом математичних помилок та шляхами їх попередження  й   важлива  для стимулювання школярів  до активної навчально-пізнавальної діяльності в системі особистісно зорієнтованого навчання. У посібнику подається класифікація типових помилок, визначені причини  помилок та пропонуються шляхи   щодо усунення даних помилок.

 

·        Фізика та астрономія

 

Дидюк Віталій Олексійович, учитель фізики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 Контрольні роботи з фізики 7 клас  / 14 ст.

Посібник призначений для проведення контрольних робіт, корекції та оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики.    В посібнику вміщено чотири контрольних роботи по два варіанти. Пропонуються задачі різних типів, що забезпечують можливість перевірки рівня навчальних досягнень учнів  Рекомендовано  вчителям фізики та учням.

Кравченко Віталій Миколайович, учитель фізики Петропавлівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ст. №1

Комп’ютер на уроці фізики. Методика використання при засвоєнні нових знань та виконанні контрольно-тестових завдань/8  ст.                                                                                                   У посібнику розглянуто загальні вимоги до використання ІКТ у навчальному процесі, даються рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій в процесі активізації пізнавальних здібностей учнів та в процесі контролю й корекції їх знань. У додатку подаються навчально-контролююча програма ІКТС. 1.21 з підбором  тестових завдань та навчально-контролююча програма «Фізична лабораторія» для виконання лабораторних робіт з розділу «Електродинаміка».   

Лисенко Микола Тимофійович, учитель фізики та інформатики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Зошит для лабораторних робіт з фізики. 9 клас /  36 ст.

Стислий опис: Зошит призначений для виконання учнями лабораторних робіт на уроках фізики, відповідає діючій Програмі з фізики

 

Лисенко Микола Тимофійович, учитель фізики та інформатики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Тести для перевірки знань учнів з фізики – ППЗ в середовищі My Test X  /  диск 10 МБ

 Тести з фізики відкриваються програмою My Test Student  можна використати для поточного та тематичного контролю знань учнів. Містять завдання з вибором однієї відповіді, кількох відповідей, а також на втановлення послідовності й відповідності

Фоменко Володимир Семенович,  вчитель фізики, Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Тестові завдання до уроків астрономії /30ст.

Тестові завдання розраховані для оперативної перевірки знань з астрономії по кожному із 17 планових уроків.Посібник розрахований для учнів та вчителів 11 класу загальноосвітньої школи.

 

 

·        Біологія

Авдієнко Григорій Іванович, вчитель біології ,Олефірівська ЗОШ  І-ІІІ ст..

Використання технологій модульного навчання на уроках біології /22ст.

 Рекомендовано вчителям біології.

Дудіна Наталя Іванівна, вчитель біології Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Формування екологічного мислення через креативний розвиток особистості (32 с)

 Методичний посібник містить матеріал, зібраний під час екскурсій і походів по Петропавлівщині, картки-завдання для роботи в групах.

 Посібник допоможе у підготовці до уроків з питань поширення рослин у степовій зоні України, їх різноманітності та пристосування до життя в посушливих умовах про рідкісні і зникаючі рослини Червоної книги України.

 Призначено для вчителів біології, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

Зайва Марія Степанівна, вчитель біології, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Народознавство і біологія /23 ст.                                                                                        У  посібнику  підібраний  матеріал з міфології, перекази, легенди, повір’я про рослинний та тваринний світ. Рекомендовано для використання на уроках біології та народознавства.

Зайва Марія Степанівна, вчитель біології, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Шлях до творчості /20 ст.                                                                                                   У посібнику  вміщено розумові розминки для розвитку творчої активності учнів під час вивчення біології.

Князь Наталя Василівна, учитель біології, Троїцька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів.

Диктанти з біології / 35 ст.

Посібник призначений для надання допомоги вчителю у підготовці та проведенні уроків біології у 7 класі дванадцятирічної школи і складений відповідно до програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали посібника підібрані з метою застосування для фронтальної, групової та індивідуальної роботи з учнями. При цьому передбачено використання учнями завдання повністю або частково згідно з планом на уроці. Такий підхід дає можливість учневі оцінити свої можливості, побачити перспективу зростання своїх знань та умінь у світлі особистісно-орієнтованого навчання.

 Рябоконь Оксана Аркадіївна, учитель біології  Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням      «Використання опорних схем на уроках біології в 7 класі», 31 ст.

У посібнику вміщено опорні конспекти з біології, які орієнтують учнів на свідоме засвоєння матеріалу шляхом укрупнення одиниць інформації.

 Рекомендовано вчителям біології.

 

 

 

·        Хімія

 

Бірюк Ганна Іллівна, вчитель хімії Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Хімія у магії ароматів (50 с)

 Запропоновані виховні заходи мають творче, пізнавальне, практичне та розважальне спрямування.

 Матеріали містять наукову інформацію про історію ароматів, їх назви, формули, класифікацію, застосування, вплив на роботу головного мозку: емоційний та психологічний стан людини.

 Рекомендовано вчителям хімії, біології, класним керівникам, заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-організаторам.

Корнілова Наталя Вікторівна, вчитель хімії Петропавліської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Опорні конспекти з хімії. 8клас /20ст.                                                                   Збірка розрахована для використання учителем під час уроків при вивченні окремих тем. Компактне оформлення та яскравість допомагають краще сприймати матеріал, запам’ятовувати хімічні формули, класифікацію речовин, основні властивості.І де як відривний матеріал. 

Лисенко Наталя Василівна, учитель хімії, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Хімія – 7. Картки - завдання / 29 ст.

Стислий опис: Картки – завдання відповідають діючій Програмі з хімії 7 – 11 класи. Завдання для кожної теми різнорівневі, підібрані так, що їх можна застосовувати для фронтальної, групової та індивідуальної роботи з учнями. Для розвитку пізнавальної активності учнів в посібнику передбачені «сторінки – цікавинки» (ігри, загадки, кросворди, ребуси)

Лисенко Наталя Василівна, учитель хімії, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 Тестові завдання з хімії 7 клас – ППЗ в середовищі My Test X / диск 10 МБ

Тести з хімії відкриваються програмою My Test Student. Дані тести можна використати для поточного та тематичного контролю знань учнів. Містять завдання з вибором однієї відповіді, кількох відповідей, а також на втановлення послідовності й відповідності

Прудська Віра Миколаївна, учитель біології, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Біологічні диктанти. 8 клас  / 28 ст.

Стислий опис: Посібник містить біологічні диктанти для поурочної перевірки знань учнів з усіх тем розділу «Тварини шкільного курсу біології. 8 клас» диктанти допоможуть перевірити знання учнів в умовах дефіциту часу.

Прудська Віра Миколаївна, учитель біології, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Завдання для поурочного контролю з біології. 9 клас.  / 30 ст.

Стислий опис: Запропонований посібник чудовий спосіб організації поурочного оцінювання навчальних досягнень учнів з «Біології Людини у 9 класі». Ретельно підібрані завдання допоможуть вчителю швидко та якісно проконтролювати глибину засвоєння програмного матеріалу.

Прудська Віра Миколаївна, учитель біології, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів  Завдання для поурочного контролю з біології. 7 клас.  / 32 ст.

Стислий опис: У посібнику зібрано різні види завдань для перевірки знань та вмінь учнів з усіх тем розділів «Царство Рослини», «Царство Гриби», «Царство Дроб’янки» шкільного курсу біології 7 клас. Ці завдання допоможуть швидко та якісно перевірити засвоєння учнями програмового матеріалу.

 

Чубас Людмила Іванівна, вчитель хімії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Тиждень хімії у школі / 37 ст.                                                                           Даний посібник допоможе в проведенні та плануванні заходів    предметного тижня.  Запропоновані матеріали уже апробовані  на практиці і можуть бути використані в рамках предметного тижня. Вони не вимагають додаткової підготовки і сприяють підвищенню інтересу до вивчення хімії.

Чубас Людмила Іванівна, вчитель хімії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Завдання та розв’язки  шкільної  олімпіади юних хіміків/ 13 ст.           У посібнику  підібрано завдання для проведення І етапу шкільної олімпіади  з хімії. Рекомендовано учням для підготовки до олімпіад, конкурсів.

Чубас Людмила Іванівна, вчитель хімії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Тестування як один із видів моніторингу  навчальних  досягнень учнів  з хімії / 17 ст.  

Ефективна  організація  навчання  передбачає  систематичний  контроль якості засвоєння навчального  матеріалу  школярами. Контроль знань учнів доцільно  здійснювати на кожному уроці. Виконати це  завдання  допомагає  тестування. У посібнику дібрані приклади різноманітних тестових завдань.  Рекомендовано для використання  учителям хімії.

Чубас Людмила Іванівна, вчитель хімії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Обережно, їжа!/ 25 ст. 5 відеороликів.

У роботі подано узагальнюючі матеріали  досліджень творчих груп учнів з теми « Роль хімії у вирішенні продовольчої проблеми»

 

 

 

·        Географія та основи економіки

 

Колєснік Лідія Василівна, учитель географії, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 Кросворди по темі «Гідросфера»  /  20 ст.

Стислий опис: Географічні кросворди складають зміст збірника.  Розрахована на учнів середньої школи та вчителів географії. Її можна використовувати для роботи в гуртках, під час походів та екскурсій, на уроках географії та географічних вечорах. Збірник допоможе викликати інтерес до географії.

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  з музично-хореографічним профілем

Опорні логічні схеми, схеми-плани, схеми-конспекти на уроках географії /  17 ст.

Робота присвячена проблемі використання у навчальному процесі сучасної загальноосвітньої школи інтерактивних освітніх технологій. Розглядаються дидактичні можливості та наводяться конкретні приклади застосування на уроках географії опорних логічних схем, схем- планів, схем-конспектів як однієї з дієвих сучасних технологій інтенсифікації навчання. Розраховано на учительську аудиторію.

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  з музично-хореографічним профілем

Організація самостійної роботи учнів на уроках географії  /  19 ст.

У посібнику у схемах викладено теоретичні основи  розвитку у школярів умінь самостійного здобуття знань, застосування прийомів самостійної навчальної  роботи та досвід автора в організації самостійної роботи учнів на уроках географії. Робота розрахована на вчителів-географів та  викладачів інших шкільних предметів.

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Екологічні проблеми Петропавлівського району / 12ст.

Пропонуються результати картографічного дослідження факторів антропогенного впливу на стан навколишнього середовища Петропавлівського району, що допоможе більш зріло і критично оцінити екологічну ситуацію своєї місцевості, привернути увагу на розв’язання екологічних проблем району. Рекомендовано широкому колу читачів різної професійної орієнтації.

Федчун Валентина Тарасівна, учитель географії, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Географічні диктанти. 6 клас  /  44 ст.

Стислий опис: В посібнику підібрано різні типи диктантів, які можна використовувати на уроках географії  в 6 класі при вивченні всіх тем.

 

 

·        Основи інформатики

 

Лисенко Микола Тимофійович, учитель фізики та інформатики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Текстовий редактор  My Tecst X. Посібник для вчителя.  /  20ст.

Стислий опис: Посібник призначений для вчителів, які недостатньо глибоко володіють комп’ютерною технікою, або тільки розпочинають її вивчати. В посібнику описано способи створення учнівських тестів в середовищі  My Tecst X, яке дозволяє створити тести з одиночним або множинним вибором, співставленням, введенням чисел, встановленням порядку та інші, що задовольняє найвибагливішого педагога.

 

 

 

4.     Культура здоров’я

 

Дедюхін Сергій Августович, учитель фізичного виховання,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Впровадження фітнес – технологій на уроках фізичної культури /38 ст. Матеріали посібника рекомендується використовувати  на уроках фізкультури та спортивних секцій як педагогам, так і фітнес-тренерам. Пропонуються  різні  варіанти  занять із використанням степ-аеробіки, основні кроки в аеробіці, комплекси вправ зі степ-аеробіки,які можна використовувати під час уроків у середніх та старших класах. Запропоновані матеріали допоможуть учителям розвивати в учнів функції моторики, пам’ять, почуття синхронності, відповідальності.

Плюта Валентина Іванівна, вчитель основ здоров’я  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Картки-шпаргалки з основ здоров’я для 5 класу /5ст.                                       Картки-шпаргалки містять тести та завдання для учнів, що мають низький рівень знань. Матеріал підібраний так,що в багатьох випадках відповіді до наступних завдань можна знайти у попередніх. Крім того, завдання містять підказки і подаються в кількох варіантах.

 

5.     Гуманітарна освіта

·        Українська мова та література

Архіпова Галина Олексіївна,  вчитель української мови та літератури, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Тиждень української мови та літератури в школі/ 36 ст.

Пропоновані  сценарії допоможуть учням закріпити отримані знання, виявити свої здібності, навчать нестандартно мислити, розвивати завзятість і кмітливість, вміння знаходити оригінальні рішення. Посібник адресовано вчителям рідної мови та літератури.

Бевз Володимир Миколайович, вчитель української мови та літератури,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Вивчення творчої спадщини Катерини Білокур на уроках української мови/60ст.                                                                                                               Посібник призначений для вчителів української мови. Містить біографічні дані К. Білокур, ілюстрації її картин, розробки уроків щодо вивчення творчої спадщини художниці, поетичні твори про К. Білокур, учнівські твори-описи картин, дидактичний матеріал із соціокультурної теми «Катерина Білокур», документальний фільм про художницю».

Голембовська Валентина Григорівна, вчитель української мови та літератури, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Земля натхнення великого поета. Урок-екскурсія / 14 ст.

 Робота знайомить із самобутнім куточком Полтави,   улюбленим місцем  відпочинку полтавців і гостей міста –  Полтавським літературно-меморіальним музеєм І.П. Котляревського. Робота розрахована на вчителів української мови і літератури та викладачів інших шкільних предметів.

Макогон Зінаїда Павлівна, вчитель української мови та літератури, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Слово - невичерпна криниця моєї душі / 30 ст.

У посібнику  розміщено  учнівські твори та малюнки на морально-етичні  теми. Рекомендовано для вчителів та учнів.

Лященко Людмила Миколаївна, учитель української мови та літератури, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Літературно – краєзнавче Присамаря. /  16 ст.

Дана програма для філологічного профілю загальноосвітніх шкіл передбачає системне вивчення учнями старшої школи літературного краєзнавства, забезпечуючи ціннісно – компетентнісний підхід до викладання української літератури.          Додаток до програми містить методичні розробки уроків, які сприяють формуванню в учнів комунікативної та літературної компетенцій, вихованню національної свідомості.

  Лубенська Ірина Георгіївна, учитель української мови та літератури Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням

 Стилістика/ 18 ст. 

Пропонований спецкурс покликаний поглибити знання учнів про стилістичні ресурси мови, виробити практичні вміння і навички творити тексти різних стилів, жанрів і типів мовлення.

  Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Переверзєва Валентина Вікторівна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

  Стратегія лінгвокультурологічного розвитку школярів /12 ст.

 У посібнику автор представляє мовленнєві взірці – культурологічні картки для учнів 5-9 класів, зміст яких представляє національну культуру українського народу.

 Матеріали можуть стати в нагоді вчителям української мови і літератури, які викладають в 5-9 класах.

 Шукало Людмила Григорівна, учитель української мови та літератури Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням

  Інноваційні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів при написанні творчих робіт/32 ст.

     У посібнику подано інноваційні підходи до написання творчих робіт. Вміщено додатки, які допоможуть учителям при плануванні й проведенні уроків зв’язного мовлення.

   Визначено найефективніші прийоми та методи, що забезпечують вироблення в учнів умінь та навичок змістовно, образно висловлювати свої думки.

   Рекомендовано учителям української мови та літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Російська мова та література, світова література

 

Євтушенко Наталя Олександрівна,  вчитель російської мови та світової літератури, Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

«Письма к сыну» В. Сухомлинского на уроках русского языка в 9 классе /22ст.                                                                                                                                  «Листи до сина» В. Сухомлинського містять цікавий матеріал для морально-етичного виховання школярів. Збірка пропонує практичний матеріал для аудіювання (слухання, розуміння прослуханого), розвитку монологічної і діалогічної мови учнів 9 класів, який може бути використаний на різних етапах навчання російській мові (для вироблення умінь і навичок школярів, проведення контролю тощо).   

Євтушенко Наталя Олександрівна, вчитель російської мови та світової літератури, Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1 Використання тестів різних рівнів на уроках світової літератури /35 ст.

 Посібник містить тестові завдання різних рівнів для перевірки знань з окремих тем у кількох варіантах. Запропоновано багато тестів для перевірки рівня засвоєння учнями змісту художніх творів.

Ларченко Юлія Олександрівна, вчитель російської мови та світової літератури,  Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Розвиток інтелекту та креативності на уроках світової літератури / 20 ст.

У посібнику  розкривається досвід роботи вчителя над власною науково-методичною проблемою.

Русаненко Віктор Олександрович, учитель історії та правознавства, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Козацька слава в серцях у нас  Методична розробка з позакласної роботи у 5 – 11 класах  /  46ст.

Стислий опис: Методичний матеріал розрахований для використання у позакласній роботі при вивченні історії українського козацтва. Матеріал розрахований на ознайомлення учнів з подіями, які відбувалися на території нашого краю у роки козаччини.

Русаненко Віктор Олексанрович, учитель історії та правознавства, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Матеріал з історії рідного краю   /  94 ст.

Стислий опис: Матеріал розрахований для використання при вивченні тем уроків з історії рідного краю у 5 – 11 класах. У посібнику вміщено документальний, ілюстрований, хронологічний та довідковий матеріал з історії України та рідного краю, основні поняття та терміни. При підготовці посібника використані матеріали з краєзнавчого музею, спогади учасників подій.

Трибунська Тетяна Анатоліївна, вчитель російської мови та світової літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Естетичне виховання старшокласників на уроках світової літератури /26 ст.

Формування у дітей загальнолюдських національних цінностей та високої читацької і загальнолюдської культури.

 Рекомендовано вчителям світової літератури.

 

·        Іноземна мова

  Безверха Вікторія Володимирівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Використання методу проектів як засіб розвитку критичного мислення учнів /15 ст.

У посібнику представлені методичні рекомендації щодо використання проектної роботи на уроках англійської мови.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Багно Юлія Анатоліївна, учитель іноземної мови  Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням

Ситуативне мовлення на уроках німецької мови/24 ст.

 Ситуативне мовлення – це діяльнісний підхід до вивчення іноземної мови, який забезпечує дійове, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування.

 Практичне значення дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні ситуативного мовлення, доведення результатів дослідження до практичної реалізації у вигляді методичних рекомендацій учителям іноземної мови.

Бугайчук Ірина Ігорівна, учитель іноземної мови  Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням       Проектні технології на уроках іноземної мови/ 32 ст.

 У посібнику представлено проектні технології, адаптовані до уроків іноземної мови, подано приклади уроків із застосуванням деяких моделей проектного навчання, що передбачає організацію та розвиток діалогічного спілкування, яке веде до розуміння, взаємодії, до рішення спільних задач.

 Матеріал рекомендовано учителям англійської мови.

Голуб Олена Миколаївна, Пшонік Тетяна Миколаївна, вчителі англійської мови Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

 Готуємося до ЗНО з аудіювання та читання /28 ст

 Мета посібника  надати практичну допомогу вчителям та учням щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Дана розробка вміщує автентичні матеріали з читання та аудіювання із різними формами завдань до них,а також звуковий додаток у вигляді аудіокасети. Матеріали посібника спрямовані на адаптацію учнів до виконання екзаменаційних завдань різних форм.

 Макаренко Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ігри та ігрові ситуації на початковому етапі навчання англійської мови  /20 ст.

Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність учнів, дають змогу   виявити розумові та творчі здібності дітей.

Макаренко Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Розробка завдань до текстів  з домашнього читання у 6 класі /12 ст.          Завдання допоможуть учням краще осмислити прочитане, виділити головне у змісті, зрозуміти основну ідею.

Пропонується для вчителів англійської мови та учнів 6 класів   загальноосвітніх шкіл.

 

 

 

·        Історія , правознавство та інші суспільні дисципліни

Василенко Тетяна Петрівна, вчитель історії, Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Історія України. Лабораторно-практичні роботи. 7 клас / 20 ст Лабораторно-практичні роботи є ефективною формою навчальної діяльності і відзначаються дослідницькою спрямованістю. Збірка містить різноманітні завдання як індивідуальні, так і групові з основних  тем курсу. Матеріали даного посібника можуть використовуватися на  різних етапах уроку. Запропоновані завдання сприяють формуванню дослідницьких вмінь і навичок шляхом аналізу ілюстративного , картографічного матеріалу та історичних джерел.

Єрмак Наталя Миколаївна, вчитель історії Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Учися вчитися /30 ст.

Посібник розраховано на учнів загальноосвітніх шкіл і містить пам'ятки для використання на уроках історії.

Панченко Лариса Мечиславівна, Єрмак Наталя Миколаївна, вчителі історії Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Історія села Миколаївка /2 ст

Запропонований матеріал для дослідження історії рідного краю.

Рекомендовано для вчителів загальноосвітніх шкіл.

 

 

6.     Виховна робота

 

Гопка Любов Яківна, вчитель історії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Печаль забутої криниці / 43 ст.

У роботі висвітлено історію створення села Старий Колодязь, його розвиток періоду ХІХ століття. Виклад фактичного матеріалу доповнюється ілюстраціями, фотоматеріалами, свідченнями жителів села. Роботу призначено для вивчення курсу «Історія рідного краю», а також для всіх, хто цікавиться історією Петропавлівщини.

Кандала Олена Іванівна, вчитель української мови та літератури     Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Календарно-обрядовий цикл українців як пам'ять тисячоліть /21 ст.

У розробці вміщено матеріал з українознавства про календарно-обрядовий цикл в житті українців, його специфіку.

Призначена для вчителів української мови та літератури, народознавства, класних керівників.

Ларченко Юлія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

День села/ 37 ст.

У роботі подано матеріали святкування 260-річниці села Хороше. Рекомендовано  для використання при організації заходів  громадянського виховання  у школі.

Ларченко Юлія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Музей народної поетеси Фросини Карпенко40 ст.

У посібнику узагальнено матеріали дослідницької роботи юних гуртківців літературного музею народної поетеси Фросини Карпенко. 

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Географи – фронту і тилу / 42 ст.

В дослідницькій роботі  розкрито роль географічної науки, наукових колективів, окремих географів у Перемозі 1945 року. Значна  увага приділена опису життєвого та бойового шляху учителя географії  Брусенцева Ф.І. Розраховано на широке коло читачів.

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Село Путятине / 32 ст.

В роботі приділено увагу сучасним проблемам українських сіл на прикладі зниклого села Путятіне, історію та географію якого було відновлено членами гуртка «Юні географи-краєзнавці» в результаті проведених досліджень.

Розраховано на широке коло читачів.

Омельницька Тетяна Григорівна, Оболоніна Оксана Василівна, Маркова Наталя Іванівна,  вчителі початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Батьківські збори у початкових класах /58 ст.

У посібнику розкрито тематику, зміст, форми і методи проведення   батьківських зборів у початкових класах; дано рекомендації батькам щодо правильної організації навчання і виховання дітей в умовах сім'ї.

Посібник адресований учителям початкових класів, вихователям групи продовженого дня. Його можуть використовувати також і батьки.

Паливода Алла Георгіївна ,вчитель початкових класів Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Я і родина /22 ст.

Формування у дітей молодшого шкільного віку любов , повагу і шанобливе ставлення до родини , з’ясувати місце дитини у сім»ї , роль дитини у формуванні соціально активної особистості.

Рекомендовано вчителям , молодшим школярам.

Переверзєва Валентина Вікторівна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Народні символи України /22 ст.

Збірка знайомить із національними символами України, сприяє формуванню національної свідомості школярів, вихованню почуття патріотизму.

 Посібник стане у добрій нагоді учням, учителям.

Переверзєва Валентина Вікторівна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Власні назви в історії рідного краю. Урок українознавства /57 ст.

 У розробці уроку з українознавства вміщено матеріал про власні назви в історії рідного краю.

Матеріал уроку стане у добрій нагоді вчителям української мови, літератури, українознавства, класним керівникам, учителям початкових класів.

Сінгур Любов Павлівна, методист інспекторсько-методичної служби, Ларченко Юлія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи Хорошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Методичні рекомендації щодо використання рекреаційних можливостей Петропавлівщини при організації туристсько-краєзнавчої роботи із школярами. /62 ст.

У посібнику розглянуто як екскурсійні маршрути ріднокраєм можуть стати основою для розвитку різних напрямів туристсько-краєзнавчої роботи у школі.

Матеріали розраховані на керівників туристичних і краєзнавчих гуртків навчальних закладів, вчителів географії, історії, фізичної культури, організаторів туристсько-краєзнавчої роботи із школярами.

Сінгур Лідія Кіндратівна, вчитель англійської мови Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Роль класного керівника у становленні соціально-адаптованої особистості /16 ст.

Діагностичні методики ,анкети , тести , поради , психологічні ігри.

Рекомендовано для класних керівників 5-11 класів.

Ріпний Микола Петрович, директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Сокол Тетяна Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Трибунська Тетяна Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

СПК – основа якісної освіти /189 ст.

 У збірці представлені матеріали по організації і роботі Соціально-педагогічного комплексу, який є одним із факторів створення сприятливих умов розвитку інноваційної особистості.

  Рекомендовано для загальноосвітніх навчальних закладів.

 Сусоєва Наталя Миколаївна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Традиційне харчування українців /83 ст.

Розробка уроку представляє у формі слайдової презентації роботу учнів над проектом з українознавства, де на основі народознавчих матеріалів розкрито уявлення про історію розвитку традиційної української кухні, особливості щоденних і святкових страв.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури, народознавства, класним керівникам.

Хоруженко Лідія Олександрівна, вчитель початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Слово про матір  /40 ст.

Книга про маму увібрала в себе неповторну своєрідність дитячих думок, чий корінь і крона витворили квітуче дерево любові до матері, в розгіллі якої мамина душа скликає соловейків на довічну пораду, аби наші дороги не замела хуртовина буденності.

Посібник призначений для учнів і вчителів початкових класів.

 Чередниченко Валентина Миколаївна, вчитель російської мови та   світової літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Рекомендації для батьків по вихованню дітей у сім'ї /20 ст.

Рекомендації по вихованню дітей у сім'ї включають пам'ятку для батьків,  закони розумно організованого сімейного виховання, обов'язки батьків, десять «золотих правил» для батьків, як виховати обдаровану дитину, анкети для батьків.

Рекомендовано класним керівникам, батькам.

 

 

 

7.     Позашкільна освіта

 

8.    Розвивально-естетична освіта

 

 

·        Музика

Кривошей Іван Олексійович, вчитель музики,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Використання опорних тематичних схем на уроках музики /69 ст.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищення ефективності засвоєння ними основних положень програми «Музичне мистецтво», сформувати інтерес до певної проблеми. Пропонуються  різноманітні прийоми інтенсифікації навчально-виховного процесу, зокрема опорні схеми, ребуси, головоломки.

 

·        Образотворче мистецтво

 

·        Інше

 

 

9.     Трудове навчання

 

Зеленохат Римма Анатоліївна, вчитель трудового навчання, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Організація ігрових моментів на уроках трудового навчання / 15 ст.

У посібнику вміщено рекомендації  по організації ігор на уроках   трудового навчання та наведені  приклади деяких з них. Рекомендовано вчителям трудового навчання.

Поклонська Валентина Володимирівна, вчитель трудового навчання Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Паперопластика./53 ст.

У посібнику зібраний методичний матеріал, який дозволяє організувати заняття з дітьми молодшого та середнього шкільного віку. Представлено роботу з папером у нетрадиційній техніці. Подано  матеріал   щодо  виготовлення об’ємних іграшок-забавок, сюжетних та декоративних композицій, з  паперу. Посібник допоможе керівникам гуртків, учителям молодших класів, а також батькам розвивати творчі здібності дітей.

 

 

 

 

 

10.                       Управління освітою

 

Городнянська Ольга Іванівна, директор школи,  Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Громадсько-державне управління школою / 30 ст.

У досвіді розкриваються організаційні форми діяльності педагогічного колективу та громадськості в умовах громадсько-адміністративних форм управління культурно-освітнім процесом, залучення соціуму до виховання та розвитку школярів. Рекомендовано керівникам шкіл.

Городнянська Ольга Іванівна, директор школи, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Створення умов для розвитку  творчості у школі художньо-естетичного профілю / 30 ст.

У посібнику розкривається досвід роботи педагогічного колективу по створенню умов для розвитку  творчості у школі художньо-естетичного профілю. Рекомендовано керівникам шкіл.

Друзенко Наталія Миколаївна,директор , Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Впровадження технології особистісно зорієнтованої освіти в сільській школі /27 ст.

Педагогічний колектив школи працює над впровадженням особистісно зорієнтованого навчання та виховання , яка направлена на розвиток соціально-адаптованої , гармонійної , творчої особистості, забезпечує повноцінне задоволення потреб учнів , батьківської громадськості щодо якісної освіти , створює умови для реалізації самопізнання природного потенціалу і самореалізації учнів.

 

 

11.                        Психологічна  освіта

 

 

Шаповалова Людмила Анатоліївна, вчитель початкових класів ,

Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вплив руху тіла людини на корекцію психіки та розвиток інтелекту /34ст.

Рекомендовано вчителям початкових класів , вихователям ГПД та дитячого садочка , батькам.

Дем’яненко Алла Володимирівна, вчитель початкових класів ,

Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Мистецтво спілкування /42 ст.

Виховувати культуру спілкування , розвивати глибоке дійове бажання оволодівати принципами людських відносин , вчити учнів керувати своїми емоціями – мета посібника.

Рекомендовано для вчителів , дітей та батьків.

 

 

 

КАТАЛОГ

 «Педагогічні здобутки освітян Петропавлівщини»

 

1.     Дошкільна освіта

Бандура Світлана Олександрівна, вихователь Брагинівського дитячого садка

Робота з батьками в період адаптації дітей раннього віку/16 ст.

Запропонована робота містить матеріали з досвіду роботи щодо адаптації дітей раннього віку та роботи з батьками.

Рекомендовано вихователями ДНЗ, батькам.

Біловол Антоніна Григорівна, завідувачка Дмитрівського дитячого садка № 2

Логіко–математичний розвиток дітей дошкільного віку /29 ст.

Дослідження дозволило виявити умови, що сприятимуть ефективному засвоєнню матеріалу й формуванню математичних  уявлень .

Рекомендовано вихователям ДНЗ.

Олефірові Людмила Миколаївна ,вихователь Миколаївського д/с № 2

Театралізована діяльність в ДНЗ / 38 ст.

Запропонований досвід знайомить вихователів з системою роботи по організації театральної діяльності в дитячому садку.

Рекомендовано вихователям ДНЗ

Паніхідіна Наталія Василівна, вихователь Українського д/с                   

Використання фольклору у роботі з дошкільниками / 23 ст.

Поданий матеріал може бути використаний вихователями для навчання дітей у повсякденному житті різним жанрам фольклору у всіх видах діяльності дошкільнят.

 Рекомендовано вихователям ДНЗ

 Педколектив Петропавлівського ДНЗ № 1 “ Барвінок “

Трудова діяльність у дитячому садку /29 ст.

 В посібнику висвітлюється питання трудового виховання  дітей     дошкільного віку, основні види дитячої праці, форми організації   трудової діяльності дітей .

Рекомендовано вихователям ДНЗ, батьками .

Клименко Тетяна Олексіївна , вихователь Петрівський д/с

Рідний край знати – свій народ шанувати /10 ст.

Запропонований посібник має пізнавальний та виховний характер. Його мета : виховати у дитині почуття національної гідності ; викликати інтерес до національної культури, прищепити любов та повагу до народних символів, оберегів, звичаїв, традицій.

Рекомендовано вихователям ДНЗ .

 Руденко Тетяна Миколаївна , вихователь Петропавлівського д/с № 3  Розвиток дитячої творчості в праці ігрової діяльності / 5 ст.

Запропонований досвід знайомить вихователів з системою роботи по розвитку дитячої творчості в процесі ігрової діяльності.

Матеріал розкриває шляхи розвитку уваги, мислення, самостійності, творчості, креативності у дітей дошкільного віку .

Рекомендовано вихователям ДНЗ , батьками .

Садловська Олена Федорівна, завідувачка Миколаївського д/с №3

Планування навчально-виховного  процесу за Базовою програмою  розвитку  дитини  дошкільного  віку    “ Я у Світі “ /71 ст.

Досвід роботи містить рекомендації для працівників ДНЗ щодо планування  роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку “ Я у світі “.

Рекомендовано вихователям ДНЗ.

 Саврак Наталія Іванівна , вихователь Дмитрівського д/с № 1        

 Розвиток мовлення дітей старшого віку  у сім ї / 25 ст.

У досвіді розкрито питання щодо організації роботи по розвитку мовлення  дітей старшого дошкільного віку .

Батьки знайдуть відповіді на питання, як збагатити словник дитини за допомогою ігор, художнього слова .

Семенченко Світлана Вікторівна , вихователь Васильківського д/с .

 Ігри, конкурси, розваги для випускних і спортивних свят /10ст.

Збірка містить сценарії розваг, конкурсів для дітей дошкільного віку, які можна використати на вечорах розвага, заняттях .

Рекомендовано вихователям ДНЗ

Сова Олена Олександрівна , вихователь Дмитрівського д/с № 1

Творче використання ідей В.О. Сухомлинського в роботі ДНЗ/ 41 ст.

У досвіді розкриваються ідеї В.О.Сухомлинського, які поведуть малюка стежинами формування людського “ Я “

 Чекальна Ріта Володимирівна , вихователь Петропавлівського д/с № 4

Первинні екологічні уявлення у дошкільників / 27 ст .

У  збірнику розміщенні методичні рекомендації щодо формування емоційно – морального ставлення до природи довкілля на засадах єдності чуттєвого та соціального оточення людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Початкова освіта

Белим Людмила Володимирівна, учитель початкових класів Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням   

Збірник вправ та завдань до теми: «Будова слова»/48 ст.

        Збірник містить цікаві вправи та завдання з теми «Будова слова», шаради, казки, алгоритми визначення частин слова. Увесь матеріал розподілений на підтеми.

       Посібник буде цікавий учителям початкових класів для використання на уроках української мови під час вивчення теми «Будова слова».

Блоха Ольга Володимирівна, вчитель початкових класів, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

 Життя прожити - не поле перейти /25 ст.

У посібнику розкрито основний зміст понять «життя», «рід», «родовідне дерево», їх цінність. З’ясовано призначення людини на Землі на прикладі життєвого шляху дідуся автора. Рекомендовано для використання на уроках «Я і Україна» в початкових класах.

Блоха Ніна Олексіївна, вчитель початкових класів, Хорошівська ЗОШ І-ІІІст. з музично-хореографічним профілем.                                                                 Калина – символ України/ 40 ст. 

 У посібнику розкрито етапи роботи над дослідницьким проектом. Рекомендовано учителям початкової школи.

Гарнатко Ірина Василівна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Вправи для перевірки усних видів мовленнєвої діяльності молодших школярів  / 70 ст.

Стислий опис: В посібнику завдання підібрані для розвитку пізнавальних інтересів, виховання емоційної чутливості та активізації творчих здібностей  шляхом проведення різноманітних за формою і змістом завдань, які формують у молодших школярів творчу, активну особистість, активне і цілеспрямоване збагачення і удосконалення мовлення розширення кругозору, збагачення словникового запасу, розвитку мислення і уваги дітей.

Гарнатко Ірина Василівна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Навчання першокласників граматики в букварний період за допомогою різних видів мовленнєвої діяльності  / 79 ст.

Стислий опис: В посібнику підібрано матеріал, який можна використати під час навчання дітей грамоти. Він сприяє збагаченню, активізації словника учнів, розвитку усного мовлення, мислення. Посібник можна використовувати при вивченні нових звуків і букв та їх закріпленні.

Городнянська Ольга Іванівна, вчитель початкових класів, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем     

Контроль досягнень учнів початкової школи з російської мови / 50 ст.                                                                                                                      У посібнику даються критерії оцінювання та контрольні завдання з російської мови як другої ( спорідненої) для учнів початкової школи. Включено усі види контролю з мови. Рекомендовано учителям початкової школи.

Городнянська Ольга Іванівна, вчитель початкових класів, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Гра як  засіб розвитку творчості молодшого школяра на уроках російської мови / 30 ст.

У посібнику  розкривається досвід роботи вчителя над науково-методичною проблемою

Губанова Антоніна Павлівна, учитель початкових класів, Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Елементи народознавства на уроках у початкових класах / 37 ст. 

У посібнику подані тексти та творчі завдання відповідно до програми з української мови для учнів 2-4 класів. Дидактичний матеріал призначений для допомоги вчителю в організації самостійної роботи учнів на уроках, сприяє повторенню та узагальненню основних граматичних та фонетичних понять, удосконаленню навичок зв’язного усного мовлення, розвитку креативного мислення. Тексти для завдань зібрані на матеріалах народознавства, які розкривають перед дітьми багатий світ народної мудрості, вчать любити український народ, його звичаї, обряди, традиції.

Збруєва Надія Михайлівна, вчитель початкових класів,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Розвивальні ігри, пізнавальні завдання та дидактичні вправи з  навчання грамоти/37ст.                                                                                                                У збірці подаються ігри та вправи, що сприяють формуванню і вдосконаленню навичок читання, ігри для розвитку оптимального читання, пізнавальні завдання «Швидкочитайлик», скоромовки, чистомовки, фонетичні казочки. Ігри та завдання, які подані у посібнику, передбачають активний пошук, спонукають виділяти головне, зіставляти відоме і невідоме, міркувати, а не сприймати  готову  відповідь.  

Карпенко Ольга Іванівна ,вчитель початкових класів , Новоселівська ЗОШ  І-ІІІ ст.

Дидактичний матеріал з української мови /72 ст.

Посібник містить матеріали для повторення і закріплення вивчених тем з української мови в 3 класі. Рекомендовано для вчителів початкових класів.

Кривошей Людмила Іванівна, вчитель початкових класів,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

 Загадкова країна ребусів/48ст.                                                                          Уданому посібнику подано матеріали, які допоможуть учителям початкових класів навчити дітей розгадувати ребуси,а також використовувати даний вид загадок на уроках математики, української мови та читання, під час вивчення курсу «Я і Україна». Розв’язування ребусів розвиватиме в учнів логічне мислення, увагу, пам’ять, а їх використання під час уроку допоможе його урізноманітнити, підвищить зацікавленість дітей у вивченні предмету, сприятиме кращому запам’ятовуванню термінів та понять.

Круковець Ніна Сидорівна  вчитель початкових класів  Олександропільської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Творчі вправи з математики для 3 класу / 30 сторінок

Даний посібник містить нестандартні завдання різних ступенів складності, розрахований на учнів третіх класів. Завдання підібрані з урахуванням вимог програми, згруповані по розділах. Можуть бути використані на уроці, в позашкільній роботі, а також для індивідуальної роботи зі здібними учнями та обдарованими учнями.

До більшості завдань дані відповіді, вказівки, розв’язки.

Посібник рекомендується для вчителів  початкових класів.                                                                                                                                       

Маркова Наталя Іванівна, вчитель початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Навчальні ігри на уроках читання у 2 класі  /48 ст.

Посібник містить добірку навчальних ігор для уроків читання у 2 класі, які допоможуть учителеві перетворити серйозний процес навчання читання на цікаву гру, а уроки – на улюблене заняття учнів.

 Матеріал дібраний відповідно до чинної Програми читання для 2 класу та поданий за основними розділами підручника «Читанка» О.Я.Савченко.

 Рекомендується для вчителів початкових класів та учнів 2 класу загальноосвітніх шкіл.    

Макаренко Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з   англійської мови у 3 класі /31 ст.

У посібнику подано різні тестові завдання з аудіювання, читання, лексики та граматики.

 Завдання допоможуть виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

 Запропонований посібник може бути використаний вчителями початкових класів.

 Макаренко Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з      англійської мови у 4 класі /34 ст.

 У посібнику подано різні тестові завдання з аудіювання, читання, лексики та граматики.

Завдання допоможуть виявити рівень навчальних досягнень учнів з теми.

Запропонований посібник може бути використаний вчителями початкових   класів.

Нікітіна Олена Юріївна, вчитель початкових класів Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Ігри і пізнавальні завдання з математики. 1 клас/43 ст.

У посібнику подані ігрові й пізнавальні з завдання з математики для 1 класу чотирирічної початкової школи, розкривається значення дидактичних ігор і пізнавальних завдань з математики, деякі психолого-педагогічні основи навчання, дається класифікація їх за  характером пізнавальної діяльності , методичні рекомендації щодо їх проведення.                                                        Приходько Олена Борисівна, вихователь групи продовженого дня Петропавлівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ст. №1

Використання ігрових методик у розвитку комунікативної культури молодших школярів /23 ст.

Дитина прийшла в школу. Зустріч з новим колективом часто є психологічним стресом для шестирічного школяра. Посібник містить рекомендації, як за допомогою ігрових методик формувати комунікативні навички і стимулювати розвиток дитини у сфері взаємин та пізнавальній діяльності. Пропоновані рекомендації забезпечують високу результативність при систематичному впровадженні ігрових вправ і можуть бути корисними вихователям груп продовженого дня, вчителям початкових класів та батькам.                                               

Путій Ганна Семенівна, учитель індивідуального навчання,  Петропавлівської  загальноосвітньої школи І –ІІІ ст. №1.                                                                                                                              Немає кращих, ніж народ, учителів /40ст.                                                                    У посібнику дібрано матеріали, які вчитель може використовувати під час підготовки до проведення бесід на морально-етичні теми. Збірка розрахована на систематичне творче застосування в роботі вчителями початкових класів, вихователями груп продовженого дня.

Писаренко Ольга Петрівна вчитель початкових класів Олександропільської ЗОШ І – ІІІ ступенів

Розвиток креативних здібностей молодшого школяра 30 ст.

Даний посібник містить програму і конспекти занять з розвитку креативного мислення молодших школярів. До кожної теми й заняття підібрані практичні вправи, завдання, ігри, що допомагають розвивати у молодших школярів уяву, спостережливість, розширюють знання, досвід, інтереси, підвищують навчальну мотивацію, допитливість, інтелектуально розвивають у творчому процесі.

Може бути використаний у навчальному процесі.

Посібник рекомендується для вчителів початкових класів.

Цараненко Тетяна Григорівна, вчитель початкових класів, Хорошівська          ЗОШ І- ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

 Бджолина мелодія  / 30 ст .                                                                              

У посібнику вміщено вірші, загадки, прислів’я, приказки на тему       «Комахи. Бджоли», а також зразки витинанок на тему «Рослинний світ». Посібник рекомендовано вчителям початкових класів  для  використання на уроках природознавства, української мови, образотворчого мистецтва.

Хоруженко Лідія Олександрівна, вчитель початкових класів Миколаївської      загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

Опорні схеми з української мови /24 ст.

 Посібник створено для повторення основних, теоретичних відомостей з української мови та закріплення відповідних знань і умінь.

 Завдання посібника – навчити дітей працювати зі схемами, аналізувати та зіставляти, робити висновки.

 Посібник призначений для учнів і вчителів початкових класів.

Шуть Ірина Володимирівна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Збірка «Віршовані задачі» / 56 ст.

Пропонується вчителям початкових класів для активізації вивчення математики. В збірку вміщенні віршовані задачі за розділами, які можна використати при вивченні різних тем. Вони допомагають активізувати розумову діяльність, викликають зацікавленість в процесі пізнання, полегшують процес засвоєння знань.

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Граматичні ігри на уроках української мови з теми «Правопис слів, які не перевіряються наголосом»  /  32 ст.

Посібник знайомить з особливостями змісту та структури роботи зі словниковими словами на уроках української мови. Матеріал посібника допоможе учителю спланувати роботу так, щоб у молодших школярів сформувалися навички написання слів, збагатився словниковий запас, виник інтерес до володіння багатствами рідної мови. Адресований дітям 1 – 4 класів, вчителям початкових класів.

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Цікава бджілка для початкових класів з теми «Вивчення таблиці множення» з математики та «Правопис слів, які не перевіряються наголосом» з української мови  /  34 ст.

Посібник містить різноманітні навчально – практичні матеріали, які допоможуть молодшим школярам весело, легко і ефективно вивчити таблицю множення і ділення. Розв’язавши приклади,  і, підставивши букви, засвоїти словникові слова. Ця книжечка – розмальовка допоможе вам знайти улюблене заняття і цікаво провести вільний  від навчання час. Адресована дітям 2 – 4 класів, вчителям початкових класів.

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

«Захоплююча математика» з теми «Вивчення таблиці множення» з математики та «Правопис слів, які не перевіряються наголосом» з української мови  /  30 ст.

Пропонується вчителям початкових класів для активізації вивчення математики. В збірку вміщений набір завдань, які можна використати при вивченні теми. Вони допоможуть активізувати розумову діяльність, викликати живу зацікавленість в процесі пізнання, зробити засвоєння матеріалу привабливим для засвоєння. Полегшують процес засвоєння.

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

«Зорові диктанти» з теми «Правопис слів, які не перевіряються наголосом» з української мови  /  30 ст.

На основі  зорових диктантів професора І.Федоренка,  розроблені зорові диктанти по темі «Запам’ятовування і правопис слів, які не перевіряються наголосом» для учнів 1 – 4 класів. Ці диктанти допоможуть підвищити низьку оперативну пам'ять учнів для покращення техніки читання. Розраховані для вчителів початкових класів

Щербина Наталія Анатоліївна, учитель початкових класів, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Математична  подорож Києвом (інтегрований урок з математики, громадянської освіти, фізкультури,  музики)  /  12 ст.

 Запропонований урок можуть використовувати вчителі початкових класів при закріпленні теми «Множення багатоцифрових чисел на одноцифрові, обчислення площі прямокутника». Урок включає теоретичну і практичну частину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Природничо-математична освіта

·        Математика

 Єрьоміна Людмила Михайлівна, вчитель математики Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Реалізація компетентністного підходу в позакласній роботі з математики /56ст.                                                                                                                     Позакласна робота з математики має величезне значення для розвитку компетентностей, допитливості, спостережливості, творчої активності школярів. Дана збірка пропонує розробки математичних свят, вечорів, змагань, вікторин,конкурсів.                                                                                          

Легкошкур Галина Михайлівна, вчитель математики , Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Розв’язуємо правильно/ 15 ст.

У посібнику наведено методичні рекомендації щодо попередження розповсюджених помилок при розв’язуванні завдань з математики. Рекомендовано учням та вчителям.

Полозенко Катерина Сергіївна, вчитель математики та інформатики Петропавлівської загальноосвітньої школи і – ІІІ ст. №1

Плани-конспекти уроків факультативного курсу «Геометрія трикутника» 10клас/158ст.                                                                                                                            У збірці подані плани-конспекти факультативного курсу «Геометрія трикутника», пропонується значна  добірка фактів і понять шкільного курсу  з планіметрії. Також наводиться багато нових цікавих понять і різних відомостей з історії, географії, астрономії тощо. Оскільки на сучасному етапі розвитку освіти інформаційні технології є важливою її складовою, декілька занять розроблені з програмною інформаційно-комунікативною підтримкою.

Панкова Наталя Іванівна, учитель математики  Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням      Математика – поезія думки/24 ст.

 У збірці вміщено поетичні твори учнів про математику. Матеріал доцільно використовувати на уроках, забезпечуючи необхідні емоційні умови для всебічного розвитку особистості, з метою активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні нової теми та в позакласній роботі з предмета.

Рекомендовано вчителям математики.

Ріпна Ніна Петрівна, вчитель математики Миколаївської     загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Майстер-клас в системі роботи методичного об'єднання вчителів математики /68 ст.

У методичному посібнику розкриваються питання планування й організації роботи майстер-класу як ефективної форми пропаганди, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду. Представлено досвід роботи майстер-класу вчителя методиста Ріпної Н.П.

Методичний посібник адресований керівникам методичних об′єднань вчителів математики  навчальних закладів.

Самосік Світлана Іванівна, учитель математики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Математичні казки   /  25 ст.

Запропонований посібник чудовий        спосіб організації роботи з математики на уроці і позаурочний час. В посібнику зібрані казки різних розділів математики.                                                                                                       

Шевченко Валентина Євдокимівна, вчитель математики, Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Аналіз математичних помилок учнів та шляхи їх попередження й усунення /20ст.     

Робота вчителя над аналізом математичних помилок та шляхами їх попередження  й   важлива  для стимулювання школярів  до активної навчально-пізнавальної діяльності в системі особистісно зорієнтованого навчання. У посібнику подається класифікація типових помилок, визначені причини  помилок та пропонуються шляхи   щодо усунення даних помилок.

 

·        Фізика та астрономія

 

Дидюк Віталій Олексійович, учитель фізики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 Контрольні роботи з фізики 7 клас  / 14 ст.

Посібник призначений для проведення контрольних робіт, корекції та оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики.    В посібнику вміщено чотири контрольних роботи по два варіанти. Пропонуються задачі різних типів, що забезпечують можливість перевірки рівня навчальних досягнень учнів  Рекомендовано  вчителям фізики та учням.

Кравченко Віталій Миколайович, учитель фізики Петропавлівської загальноосвітньої школи І –ІІІ ст. №1

Комп’ютер на уроці фізики. Методика використання при засвоєнні нових знань та виконанні контрольно-тестових завдань/8  ст.                                                                                                   У посібнику розглянуто загальні вимоги до використання ІКТ у навчальному процесі, даються рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій в процесі активізації пізнавальних здібностей учнів та в процесі контролю й корекції їх знань. У додатку подаються навчально-контролююча програма ІКТС. 1.21 з підбором  тестових завдань та навчально-контролююча програма «Фізична лабораторія» для виконання лабораторних робіт з розділу «Електродинаміка».   

Лисенко Микола Тимофійович, учитель фізики та інформатики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Зошит для лабораторних робіт з фізики. 9 клас /  36 ст.

Стислий опис: Зошит призначений для виконання учнями лабораторних робіт на уроках фізики, відповідає діючій Програмі з фізики

 

Лисенко Микола Тимофійович, учитель фізики та інформатики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Тести для перевірки знань учнів з фізики – ППЗ в середовищі My Test X  /  диск 10 МБ

 Тести з фізики відкриваються програмою My Test Student  можна використати для поточного та тематичного контролю знань учнів. Містять завдання з вибором однієї відповіді, кількох відповідей, а також на втановлення послідовності й відповідності

Фоменко Володимир Семенович,  вчитель фізики, Новоселівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Тестові завдання до уроків астрономії /30ст.

Тестові завдання розраховані для оперативної перевірки знань з астрономії по кожному із 17 планових уроків.Посібник розрахований для учнів та вчителів 11 класу загальноосвітньої школи.

 

 

·        Біологія

Авдієнко Григорій Іванович, вчитель біології ,Олефірівська ЗОШ  І-ІІІ ст..

Використання технологій модульного навчання на уроках біології /22ст.

 Рекомендовано вчителям біології.

Дудіна Наталя Іванівна, вчитель біології Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Формування екологічного мислення через креативний розвиток особистості (32 с)

 Методичний посібник містить матеріал, зібраний під час екскурсій і походів по Петропавлівщині, картки-завдання для роботи в групах.

 Посібник допоможе у підготовці до уроків з питань поширення рослин у степовій зоні України, їх різноманітності та пристосування до життя в посушливих умовах про рідкісні і зникаючі рослини Червоної книги України.

 Призначено для вчителів біології, природознавства загальноосвітніх навчальних закладів.

Зайва Марія Степанівна, вчитель біології, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Народознавство і біологія /23 ст.                                                                                        У  посібнику  підібраний  матеріал з міфології, перекази, легенди, повір’я про рослинний та тваринний світ. Рекомендовано для використання на уроках біології та народознавства.

Зайва Марія Степанівна, вчитель біології, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Шлях до творчості /20 ст.                                                                                                   У посібнику  вміщено розумові розминки для розвитку творчої активності учнів під час вивчення біології.

Князь Наталя Василівна, учитель біології, Троїцька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів.

Диктанти з біології / 35 ст.

Посібник призначений для надання допомоги вчителю у підготовці та проведенні уроків біології у 7 класі дванадцятирічної школи і складений відповідно до програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріали посібника підібрані з метою застосування для фронтальної, групової та індивідуальної роботи з учнями. При цьому передбачено використання учнями завдання повністю або частково згідно з планом на уроці. Такий підхід дає можливість учневі оцінити свої можливості, побачити перспективу зростання своїх знань та умінь у світлі особистісно-орієнтованого навчання.

 Рябоконь Оксана Аркадіївна, учитель біології  Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з професійним навчанням      «Використання опорних схем на уроках біології в 7 класі», 31 ст.

У посібнику вміщено опорні конспекти з біології, які орієнтують учнів на свідоме засвоєння матеріалу шляхом укрупнення одиниць інформації.

 Рекомендовано вчителям біології.

 

 

 

·        Хімія

 

Бірюк Ганна Іллівна, вчитель хімії Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Хімія у магії ароматів (50 с)

 Запропоновані виховні заходи мають творче, пізнавальне, практичне та розважальне спрямування.

 Матеріали містять наукову інформацію про історію ароматів, їх назви, формули, класифікацію, застосування, вплив на роботу головного мозку: емоційний та психологічний стан людини.

 Рекомендовано вчителям хімії, біології, класним керівникам, заступникам директорів з виховної роботи, педагогам-організаторам.

Корнілова Наталя Вікторівна, вчитель хімії Петропавліської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Опорні конспекти з хімії. 8клас /20ст.                                                                   Збірка розрахована для використання учителем під час уроків при вивченні окремих тем. Компактне оформлення та яскравість допомагають краще сприймати матеріал, запам’ятовувати хімічні формули, класифікацію речовин, основні властивості.І де як відривний матеріал. 

Лисенко Наталя Василівна, учитель хімії, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Хімія – 7. Картки - завдання / 29 ст.

Стислий опис: Картки – завдання відповідають діючій Програмі з хімії 7 – 11 класи. Завдання для кожної теми різнорівневі, підібрані так, що їх можна застосовувати для фронтальної, групової та індивідуальної роботи з учнями. Для розвитку пізнавальної активності учнів в посібнику передбачені «сторінки – цікавинки» (ігри, загадки, кросворди, ребуси)

Лисенко Наталя Василівна, учитель хімії, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 Тестові завдання з хімії 7 клас – ППЗ в середовищі My Test X / диск 10 МБ

Тести з хімії відкриваються програмою My Test Student. Дані тести можна використати для поточного та тематичного контролю знань учнів. Містять завдання з вибором однієї відповіді, кількох відповідей, а також на втановлення послідовності й відповідності

Прудська Віра Миколаївна, учитель біології, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Біологічні диктанти. 8 клас  / 28 ст.

Стислий опис: Посібник містить біологічні диктанти для поурочної перевірки знань учнів з усіх тем розділу «Тварини шкільного курсу біології. 8 клас» диктанти допоможуть перевірити знання учнів в умовах дефіциту часу.

Прудська Віра Миколаївна, учитель біології, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Завдання для поурочного контролю з біології. 9 клас.  / 30 ст.

Стислий опис: Запропонований посібник чудовий спосіб організації поурочного оцінювання навчальних досягнень учнів з «Біології Людини у 9 класі». Ретельно підібрані завдання допоможуть вчителю швидко та якісно проконтролювати глибину засвоєння програмного матеріалу.

Прудська Віра Миколаївна, учитель біології, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів  Завдання для поурочного контролю з біології. 7 клас.  / 32 ст.

Стислий опис: У посібнику зібрано різні види завдань для перевірки знань та вмінь учнів з усіх тем розділів «Царство Рослини», «Царство Гриби», «Царство Дроб’янки» шкільного курсу біології 7 клас. Ці завдання допоможуть швидко та якісно перевірити засвоєння учнями програмового матеріалу.

 

Чубас Людмила Іванівна, вчитель хімії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Тиждень хімії у школі / 37 ст.                                                                           Даний посібник допоможе в проведенні та плануванні заходів    предметного тижня.  Запропоновані матеріали уже апробовані  на практиці і можуть бути використані в рамках предметного тижня. Вони не вимагають додаткової підготовки і сприяють підвищенню інтересу до вивчення хімії.

Чубас Людмила Іванівна, вчитель хімії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Завдання та розв’язки  шкільної  олімпіади юних хіміків/ 13 ст.           У посібнику  підібрано завдання для проведення І етапу шкільної олімпіади  з хімії. Рекомендовано учням для підготовки до олімпіад, конкурсів.

Чубас Людмила Іванівна, вчитель хімії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Тестування як один із видів моніторингу  навчальних  досягнень учнів  з хімії / 17 ст.  

Ефективна  організація  навчання  передбачає  систематичний  контроль якості засвоєння навчального  матеріалу  школярами. Контроль знань учнів доцільно  здійснювати на кожному уроці. Виконати це  завдання  допомагає  тестування. У посібнику дібрані приклади різноманітних тестових завдань.  Рекомендовано для використання  учителям хімії.

Чубас Людмила Іванівна, вчитель хімії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Обережно, їжа!/ 25 ст. 5 відеороликів.

У роботі подано узагальнюючі матеріали  досліджень творчих груп учнів з теми « Роль хімії у вирішенні продовольчої проблеми»

 

 

 

·        Географія та основи економіки

 

Колєснік Лідія Василівна, учитель географії, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

 Кросворди по темі «Гідросфера»  /  20 ст.

Стислий опис: Географічні кросворди складають зміст збірника.  Розрахована на учнів середньої школи та вчителів географії. Її можна використовувати для роботи в гуртках, під час походів та екскурсій, на уроках географії та географічних вечорах. Збірник допоможе викликати інтерес до географії.

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  з музично-хореографічним профілем

Опорні логічні схеми, схеми-плани, схеми-конспекти на уроках географії /  17 ст.

Робота присвячена проблемі використання у навчальному процесі сучасної загальноосвітньої школи інтерактивних освітніх технологій. Розглядаються дидактичні можливості та наводяться конкретні приклади застосування на уроках географії опорних логічних схем, схем- планів, схем-конспектів як однієї з дієвих сучасних технологій інтенсифікації навчання. Розраховано на учительську аудиторію.

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  з музично-хореографічним профілем

Організація самостійної роботи учнів на уроках географії  /  19 ст.

У посібнику у схемах викладено теоретичні основи  розвитку у школярів умінь самостійного здобуття знань, застосування прийомів самостійної навчальної  роботи та досвід автора в організації самостійної роботи учнів на уроках географії. Робота розрахована на вчителів-географів та  викладачів інших шкільних предметів.

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Екологічні проблеми Петропавлівського району / 12ст.

Пропонуються результати картографічного дослідження факторів антропогенного впливу на стан навколишнього середовища Петропавлівського району, що допоможе більш зріло і критично оцінити екологічну ситуацію своєї місцевості, привернути увагу на розв’язання екологічних проблем району. Рекомендовано широкому колу читачів різної професійної орієнтації.

Федчун Валентина Тарасівна, учитель географії, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Географічні диктанти. 6 клас  /  44 ст.

Стислий опис: В посібнику підібрано різні типи диктантів, які можна використовувати на уроках географії  в 6 класі при вивченні всіх тем.

 

 

·        Основи інформатики

 

Лисенко Микола Тимофійович, учитель фізики та інформатики, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Текстовий редактор  My Tecst X. Посібник для вчителя.  /  20ст.

Стислий опис: Посібник призначений для вчителів, які недостатньо глибоко володіють комп’ютерною технікою, або тільки розпочинають її вивчати. В посібнику описано способи створення учнівських тестів в середовищі  My Tecst X, яке дозволяє створити тести з одиночним або множинним вибором, співставленням, введенням чисел, встановленням порядку та інші, що задовольняє найвибагливішого педагога.

 

 

 

4.     Культура здоров’я

 

Дедюхін Сергій Августович, учитель фізичного виховання,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Впровадження фітнес – технологій на уроках фізичної культури /38 ст. Матеріали посібника рекомендується використовувати  на уроках фізкультури та спортивних секцій як педагогам, так і фітнес-тренерам. Пропонуються  різні  варіанти  занять із використанням степ-аеробіки, основні кроки в аеробіці, комплекси вправ зі степ-аеробіки,які можна використовувати під час уроків у середніх та старших класах. Запропоновані матеріали допоможуть учителям розвивати в учнів функції моторики, пам’ять, почуття синхронності, відповідальності.

Плюта Валентина Іванівна, вчитель основ здоров’я  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Картки-шпаргалки з основ здоров’я для 5 класу /5ст.                                       Картки-шпаргалки містять тести та завдання для учнів, що мають низький рівень знань. Матеріал підібраний так,що в багатьох випадках відповіді до наступних завдань можна знайти у попередніх. Крім того, завдання містять підказки і подаються в кількох варіантах.

 

5.     Гуманітарна освіта

·        Українська мова та література

Архіпова Галина Олексіївна,  вчитель української мови та літератури, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Тиждень української мови та літератури в школі/ 36 ст.

Пропоновані  сценарії допоможуть учням закріпити отримані знання, виявити свої здібності, навчать нестандартно мислити, розвивати завзятість і кмітливість, вміння знаходити оригінальні рішення. Посібник адресовано вчителям рідної мови та літератури.

Бевз Володимир Миколайович, вчитель української мови та літератури,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Вивчення творчої спадщини Катерини Білокур на уроках української мови/60ст.                                                                                                               Посібник призначений для вчителів української мови. Містить біографічні дані К. Білокур, ілюстрації її картин, розробки уроків щодо вивчення творчої спадщини художниці, поетичні твори про К. Білокур, учнівські твори-описи картин, дидактичний матеріал із соціокультурної теми «Катерина Білокур», документальний фільм про художницю».

Голембовська Валентина Григорівна, вчитель української мови та літератури, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Земля натхнення великого поета. Урок-екскурсія / 14 ст.

 Робота знайомить із самобутнім куточком Полтави,   улюбленим місцем  відпочинку полтавців і гостей міста –  Полтавським літературно-меморіальним музеєм І.П. Котляревського. Робота розрахована на вчителів української мови і літератури та викладачів інших шкільних предметів.

Макогон Зінаїда Павлівна, вчитель української мови та літератури, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Слово - невичерпна криниця моєї душі / 30 ст.

У посібнику  розміщено  учнівські твори та малюнки на морально-етичні  теми. Рекомендовано для вчителів та учнів.

Лященко Людмила Миколаївна, учитель української мови та літератури, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Літературно – краєзнавче Присамаря. /  16 ст.

Дана програма для філологічного профілю загальноосвітніх шкіл передбачає системне вивчення учнями старшої школи літературного краєзнавства, забезпечуючи ціннісно – компетентнісний підхід до викладання української літератури.          Додаток до програми містить методичні розробки уроків, які сприяють формуванню в учнів комунікативної та літературної компетенцій, вихованню національної свідомості.

  Лубенська Ірина Георгіївна, учитель української мови та літератури Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням

 Стилістика/ 18 ст. 

Пропонований спецкурс покликаний поглибити знання учнів про стилістичні ресурси мови, виробити практичні вміння і навички творити тексти різних стилів, жанрів і типів мовлення.

  Рекомендовано учителям української мови та літератури.

Переверзєва Валентина Вікторівна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

  Стратегія лінгвокультурологічного розвитку школярів /12 ст.

 У посібнику автор представляє мовленнєві взірці – культурологічні картки для учнів 5-9 класів, зміст яких представляє національну культуру українського народу.

 Матеріали можуть стати в нагоді вчителям української мови і літератури, які викладають в 5-9 класах.

 Шукало Людмила Григорівна, учитель української мови та літератури Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням

  Інноваційні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів при написанні творчих робіт/32 ст.

     У посібнику подано інноваційні підходи до написання творчих робіт. Вміщено додатки, які допоможуть учителям при плануванні й проведенні уроків зв’язного мовлення.

   Визначено найефективніші прийоми та методи, що забезпечують вироблення в учнів умінь та навичок змістовно, образно висловлювати свої думки.

   Рекомендовано учителям української мови та літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Російська мова та література, світова література

 

Євтушенко Наталя Олександрівна,  вчитель російської мови та світової літератури, Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

«Письма к сыну» В. Сухомлинского на уроках русского языка в 9 классе /22ст.                                                                                                                                  «Листи до сина» В. Сухомлинського містять цікавий матеріал для морально-етичного виховання школярів. Збірка пропонує практичний матеріал для аудіювання (слухання, розуміння прослуханого), розвитку монологічної і діалогічної мови учнів 9 класів, який може бути використаний на різних етапах навчання російській мові (для вироблення умінь і навичок школярів, проведення контролю тощо).   

Євтушенко Наталя Олександрівна, вчитель російської мови та світової літератури, Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1 Використання тестів різних рівнів на уроках світової літератури /35 ст.

 Посібник містить тестові завдання різних рівнів для перевірки знань з окремих тем у кількох варіантах. Запропоновано багато тестів для перевірки рівня засвоєння учнями змісту художніх творів.

Ларченко Юлія Олександрівна, вчитель російської мови та світової літератури,  Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Розвиток інтелекту та креативності на уроках світової літератури / 20 ст.

У посібнику  розкривається досвід роботи вчителя над власною науково-методичною проблемою.

Русаненко Віктор Олександрович, учитель історії та правознавства, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Козацька слава в серцях у нас  Методична розробка з позакласної роботи у 5 – 11 класах  /  46ст.

Стислий опис: Методичний матеріал розрахований для використання у позакласній роботі при вивченні історії українського козацтва. Матеріал розрахований на ознайомлення учнів з подіями, які відбувалися на території нашого краю у роки козаччини.

Русаненко Віктор Олексанрович, учитель історії та правознавства, Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ступенів

Матеріал з історії рідного краю   /  94 ст.

Стислий опис: Матеріал розрахований для використання при вивченні тем уроків з історії рідного краю у 5 – 11 класах. У посібнику вміщено документальний, ілюстрований, хронологічний та довідковий матеріал з історії України та рідного краю, основні поняття та терміни. При підготовці посібника використані матеріали з краєзнавчого музею, спогади учасників подій.

Трибунська Тетяна Анатоліївна, вчитель російської мови та світової літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 Естетичне виховання старшокласників на уроках світової літератури /26 ст.

Формування у дітей загальнолюдських національних цінностей та високої читацької і загальнолюдської культури.

 Рекомендовано вчителям світової літератури.

 

·        Іноземна мова

  Безверха Вікторія Володимирівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Використання методу проектів як засіб розвитку критичного мислення учнів /15 ст.

У посібнику представлені методичні рекомендації щодо використання проектної роботи на уроках англійської мови.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Багно Юлія Анатоліївна, учитель іноземної мови  Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням

Ситуативне мовлення на уроках німецької мови/24 ст.

 Ситуативне мовлення – це діяльнісний підхід до вивчення іноземної мови, який забезпечує дійове, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування.

 Практичне значення дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні ситуативного мовлення, доведення результатів дослідження до практичної реалізації у вигляді методичних рекомендацій учителям іноземної мови.

Бугайчук Ірина Ігорівна, учитель іноземної мови  Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням       Проектні технології на уроках іноземної мови/ 32 ст.

 У посібнику представлено проектні технології, адаптовані до уроків іноземної мови, подано приклади уроків із застосуванням деяких моделей проектного навчання, що передбачає організацію та розвиток діалогічного спілкування, яке веде до розуміння, взаємодії, до рішення спільних задач.

 Матеріал рекомендовано учителям англійської мови.

Голуб Олена Миколаївна, Пшонік Тетяна Миколаївна, вчителі англійської мови Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

 Готуємося до ЗНО з аудіювання та читання /28 ст

 Мета посібника  надати практичну допомогу вчителям та учням щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Дана розробка вміщує автентичні матеріали з читання та аудіювання із різними формами завдань до них,а також звуковий додаток у вигляді аудіокасети. Матеріали посібника спрямовані на адаптацію учнів до виконання екзаменаційних завдань різних форм.

 Макаренко Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ігри та ігрові ситуації на початковому етапі навчання англійської мови  /20 ст.

Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність учнів, дають змогу   виявити розумові та творчі здібності дітей.

Макаренко Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Розробка завдань до текстів  з домашнього читання у 6 класі /12 ст.          Завдання допоможуть учням краще осмислити прочитане, виділити головне у змісті, зрозуміти основну ідею.

Пропонується для вчителів англійської мови та учнів 6 класів   загальноосвітніх шкіл.

 

 

 

·        Історія , правознавство та інші суспільні дисципліни

Василенко Тетяна Петрівна, вчитель історії, Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Історія України. Лабораторно-практичні роботи. 7 клас / 20 ст Лабораторно-практичні роботи є ефективною формою навчальної діяльності і відзначаються дослідницькою спрямованістю. Збірка містить різноманітні завдання як індивідуальні, так і групові з основних  тем курсу. Матеріали даного посібника можуть використовуватися на  різних етапах уроку. Запропоновані завдання сприяють формуванню дослідницьких вмінь і навичок шляхом аналізу ілюстративного , картографічного матеріалу та історичних джерел.

Єрмак Наталя Миколаївна, вчитель історії Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Учися вчитися /30 ст.

Посібник розраховано на учнів загальноосвітніх шкіл і містить пам'ятки для використання на уроках історії.

Панченко Лариса Мечиславівна, Єрмак Наталя Миколаївна, вчителі історії Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Історія села Миколаївка /2 ст

Запропонований матеріал для дослідження історії рідного краю.

Рекомендовано для вчителів загальноосвітніх шкіл.

 

 

6.     Виховна робота

 

Гопка Любов Яківна, вчитель історії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Печаль забутої криниці / 43 ст.

У роботі висвітлено історію створення села Старий Колодязь, його розвиток періоду ХІХ століття. Виклад фактичного матеріалу доповнюється ілюстраціями, фотоматеріалами, свідченнями жителів села. Роботу призначено для вивчення курсу «Історія рідного краю», а також для всіх, хто цікавиться історією Петропавлівщини.

Кандала Олена Іванівна, вчитель української мови та літератури     Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Календарно-обрядовий цикл українців як пам'ять тисячоліть /21 ст.

У розробці вміщено матеріал з українознавства про календарно-обрядовий цикл в житті українців, його специфіку.

Призначена для вчителів української мови та літератури, народознавства, класних керівників.

Ларченко Юлія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

День села/ 37 ст.

У роботі подано матеріали святкування 260-річниці села Хороше. Рекомендовано  для використання при організації заходів  громадянського виховання  у школі.

Ларченко Юлія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Музей народної поетеси Фросини Карпенко40 ст.

У посібнику узагальнено матеріали дослідницької роботи юних гуртківців літературного музею народної поетеси Фросини Карпенко. 

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Географи – фронту і тилу / 42 ст.

В дослідницькій роботі  розкрито роль географічної науки, наукових колективів, окремих географів у Перемозі 1945 року. Значна  увага приділена опису життєвого та бойового шляху учителя географії  Брусенцева Ф.І. Розраховано на широке коло читачів.

Лубенська Любов Григорівна, вчитель географії, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Село Путятине / 32 ст.

В роботі приділено увагу сучасним проблемам українських сіл на прикладі зниклого села Путятіне, історію та географію якого було відновлено членами гуртка «Юні географи-краєзнавці» в результаті проведених досліджень.

Розраховано на широке коло читачів.

Омельницька Тетяна Григорівна, Оболоніна Оксана Василівна, Маркова Наталя Іванівна,  вчителі початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Батьківські збори у початкових класах /58 ст.

У посібнику розкрито тематику, зміст, форми і методи проведення   батьківських зборів у початкових класах; дано рекомендації батькам щодо правильної організації навчання і виховання дітей в умовах сім'ї.

Посібник адресований учителям початкових класів, вихователям групи продовженого дня. Його можуть використовувати також і батьки.

Паливода Алла Георгіївна ,вчитель початкових класів Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Я і родина /22 ст.

Формування у дітей молодшого шкільного віку любов , повагу і шанобливе ставлення до родини , з’ясувати місце дитини у сім»ї , роль дитини у формуванні соціально активної особистості.

Рекомендовано вчителям , молодшим школярам.

Переверзєва Валентина Вікторівна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Народні символи України /22 ст.

Збірка знайомить із національними символами України, сприяє формуванню національної свідомості школярів, вихованню почуття патріотизму.

 Посібник стане у добрій нагоді учням, учителям.

Переверзєва Валентина Вікторівна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Власні назви в історії рідного краю. Урок українознавства /57 ст.

 У розробці уроку з українознавства вміщено матеріал про власні назви в історії рідного краю.

Матеріал уроку стане у добрій нагоді вчителям української мови, літератури, українознавства, класним керівникам, учителям початкових класів.

Сінгур Любов Павлівна, методист інспекторсько-методичної служби, Ларченко Юлія Олександрівна, заступник директора з виховної роботи Хорошівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Методичні рекомендації щодо використання рекреаційних можливостей Петропавлівщини при організації туристсько-краєзнавчої роботи із школярами. /62 ст.

У посібнику розглянуто як екскурсійні маршрути ріднокраєм можуть стати основою для розвитку різних напрямів туристсько-краєзнавчої роботи у школі.

Матеріали розраховані на керівників туристичних і краєзнавчих гуртків навчальних закладів, вчителів географії, історії, фізичної культури, організаторів туристсько-краєзнавчої роботи із школярами.

Сінгур Лідія Кіндратівна, вчитель англійської мови Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Роль класного керівника у становленні соціально-адаптованої особистості /16 ст.

Діагностичні методики ,анкети , тести , поради , психологічні ігри.

Рекомендовано для класних керівників 5-11 класів.

Ріпний Микола Петрович, директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Сокол Тетяна Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Трибунська Тетяна Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

СПК – основа якісної освіти /189 ст.

 У збірці представлені матеріали по організації і роботі Соціально-педагогічного комплексу, який є одним із факторів створення сприятливих умов розвитку інноваційної особистості.

  Рекомендовано для загальноосвітніх навчальних закладів.

 Сусоєва Наталя Миколаївна, вчитель української мови та літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Традиційне харчування українців /83 ст.

Розробка уроку представляє у формі слайдової презентації роботу учнів над проектом з українознавства, де на основі народознавчих матеріалів розкрито уявлення про історію розвитку традиційної української кухні, особливості щоденних і святкових страв.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури, народознавства, класним керівникам.

Хоруженко Лідія Олександрівна, вчитель початкових класів Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Слово про матір  /40 ст.

Книга про маму увібрала в себе неповторну своєрідність дитячих думок, чий корінь і крона витворили квітуче дерево любові до матері, в розгіллі якої мамина душа скликає соловейків на довічну пораду, аби наші дороги не замела хуртовина буденності.

Посібник призначений для учнів і вчителів початкових класів.

 Чередниченко Валентина Миколаївна, вчитель російської мови та   світової літератури Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Рекомендації для батьків по вихованню дітей у сім'ї /20 ст.

Рекомендації по вихованню дітей у сім'ї включають пам'ятку для батьків,  закони розумно організованого сімейного виховання, обов'язки батьків, десять «золотих правил» для батьків, як виховати обдаровану дитину, анкети для батьків.

Рекомендовано класним керівникам, батькам.

 

 

 

7.     Позашкільна освіта

 

8.    Розвивально-естетична освіта

 

 

·        Музика

Кривошей Іван Олексійович, вчитель музики,  Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Використання опорних тематичних схем на уроках музики /69 ст.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищення ефективності засвоєння ними основних положень програми «Музичне мистецтво», сформувати інтерес до певної проблеми. Пропонуються  різноманітні прийоми інтенсифікації навчально-виховного процесу, зокрема опорні схеми, ребуси, головоломки.

 

·        Образотворче мистецтво

 

·        Інше

 

 

9.     Трудове навчання

 

Зеленохат Римма Анатоліївна, вчитель трудового навчання, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Організація ігрових моментів на уроках трудового навчання / 15 ст.

У посібнику вміщено рекомендації  по організації ігор на уроках   трудового навчання та наведені  приклади деяких з них. Рекомендовано вчителям трудового навчання.

Поклонська Валентина Володимирівна, вчитель трудового навчання Петропавлівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. №1

Паперопластика./53 ст.

У посібнику зібраний методичний матеріал, який дозволяє організувати заняття з дітьми молодшого та середнього шкільного віку. Представлено роботу з папером у нетрадиційній техніці. Подано  матеріал   щодо  виготовлення об’ємних іграшок-забавок, сюжетних та декоративних композицій, з  паперу. Посібник допоможе керівникам гуртків, учителям молодших класів, а також батькам розвивати творчі здібності дітей.

 

 

 

 

 

10.                       Управління освітою

 

Городнянська Ольга Іванівна, директор школи,  Хорошівська ЗОШ І-ІІІ с. з музично-хореографічним профілем

Громадсько-державне управління школою / 30 ст.

У досвіді розкриваються організаційні форми діяльності педагогічного колективу та громадськості в умовах громадсько-адміністративних форм управління культурно-освітнім процесом, залучення соціуму до виховання та розвитку школярів. Рекомендовано керівникам шкіл.

Городнянська Ольга Іванівна, директор школи, Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ст. з музично-хореографічним профілем

Створення умов для розвитку  творчості у школі художньо-естетичного профілю / 30 ст.

У посібнику розкривається досвід роботи педагогічного колективу по створенню умов для розвитку  творчості у школі художньо-естетичного профілю. Рекомендовано керівникам шкіл.

Друзенко Наталія Миколаївна,директор , Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Впровадження технології особистісно зорієнтованої освіти в сільській школі /27 ст.

Педагогічний колектив школи працює над впровадженням особистісно зорієнтованого навчання та виховання , яка направлена на розвиток соціально-адаптованої , гармонійної , творчої особистості, забезпечує повноцінне задоволення потреб учнів , батьківської громадськості щодо якісної освіти , створює умови для реалізації самопізнання природного потенціалу і самореалізації учнів.

 

 

11.                        Психологічна  освіта

 

 

Шаповалова Людмила Анатоліївна, вчитель початкових класів ,

Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вплив руху тіла людини на корекцію психіки та розвиток інтелекту /34ст.

Рекомендовано вчителям початкових класів , вихователям ГПД та дитячого садочка , батькам.

Дем’яненко Алла Володимирівна, вчитель початкових класів ,

Брагинівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів

Мистецтво спілкування /42 ст.

Виховувати культуру спілкування , розвивати глибоке дійове бажання оволодівати принципами людських відносин , вчити учнів керувати своїми емоціями – мета посібника.

Рекомендовано для вчителів , дітей та батьків.