Петропавлівський район. Відділ освіти Петропавлівської РДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ РДА

 

 

 

 

 

ПЕТРОПАВЛІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

        25.12.2013                      смт. Петропавлівка                   № Р-448-13

Про затвердження регіонального

плану заходів з реалізації

Національної стратегії

розвитку освіти в Петропавлівському

районі на період до 2021 року

Керуючись Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 „ Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 вересня

2013 року № 686-р „Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”, розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 листопада 2013 року № Р-985/0/3-13  «Про затвердження регіонального плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні  на період до 2021 року», вважаю за необхідне:

1.       Затвердити регіональний план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Петропавлівському районі на період до 2021 року, далі – План заходів (додається).

2.       Зобов’язати начальника відділу освіти  райдержадміністрації, та рекомендувати сільським та селищному головам:

1)       забезпечити виконання Плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

2)       інформувати райдержадміністрацію про стан виконання Плану заходів щорічно, до 01 лютого, до 2022 року.

3.       Відділу освіти райдержадміністрації надавати узагальнену інформацію про хід виконання цього розпорядження голові райдержадміністрації щорічно, до 27 грудня, до 2022 року.

4.       Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ освіти райдержадміністрації, контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації Руденка А.В.

 

Голова райдержадміністрації                                                 І.П. ЛИСУНЕЦЬ

 

 

 

                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                  Розпорядження голови

                  райдержадміністрації

               ___________№________

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Петропавлівському районі на період до 2021 року

          1   Відділу освіти райдержадміністрації

                                      селищному та сільським головам(за згодою).

           1)  Розширити мережу дошкільних навчальних закладів шляхом їх будівництва та створення навчально-виховних комплексів.

Термін:протягом 2014 року

 

             2) Забезпечити соціально-педагогічний патронат дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

                   

Термін:протягом 2014 року

 

             3)Створити електронну бібліотеку для навчально-методичного забезпечення закладів дошкільної освіти.

 

Термін:протягом 2014 – 2015    років

 

             4)Створити філії позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості.

 

Термін:протягом 2014 – 2020 років

 

               5)Забезпечити оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

 

            2.                               Селищному та сільським головам (за згодою).

 

 

             1) Здійснити модернізацію матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями, інвентарем та іграшками.

                                                        Термін:протягом 2014 року

 

              2) Забезпечити проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій, обладнання комунальних дошкільних навчальних закладів та їх котелень.

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

 

                 3.                                       Відділу освіти райдержадміністрації

 

 

                 Забезпечити виконання навчальних програм:

 

                  1) з поглибленого вивчення окремих предметів для учні загальноосвітніх навчальних закладів;

                                                                     Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

 

         2) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених

з використанням технологій, спрямованих на збереження здоров’я.

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

                   4.Вжити заходів щодо підвищення ефективності роботи з професійної орієнтації молоді, у тому числі популяризації престижності робітничих професій, соціального статусу робітника у суспільстві шляхом трансляції відповідних теле- і радіопередач, розміщення в друкованих засобах масової інформації агітаційних матеріалів.

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

                   5. Забезпечити виконання програм з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що розроблені із застосуванням принципу варіативності змісту освіти.

 

.

 

                                                                  Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

                  6.Розширити мережу загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальними та інклюзивними класами для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

                                                                   Термін:протягом 2014 – 2017 років

 

                

                7.Дотримуватись державних будівельних норм у частині доступності навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

           Термін:протягом 2014 – 2020 років

.

                8.Вживати заходів щодо збільшення кількості гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

                 9.Забезпечувати підключення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області до мережі Інтернет.

 

 

 Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

               10. Забезпечувати позашкільні навчальні заклади програмно-методичною літературою.

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

                11.Сприяти участі талановитих і обдарованих дітей у міжнародних та всеукраїнських  організаційно-масових заходах.

 

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

                  12.Залучати до позашкільної освіти дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

                                                              

                   13.Передбачити взаємодію між працівниками психологічної служби системи освіти та інших органів і служб у справах дітей.

 

                                                             Термін:2014рік

 

 

                    14.Удосконалити в установленому порядку:

 

                      1)нормативно-правову базу з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів з особливими освітніми потребами;

 

Термін:протягом 2014 – 2021 років

 

 

 

                      15.Забезпечити участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.

                       

                                                                        Термін:2015рік

 

 

Перший заступник голови                                                          А.В.РУДЕНКО

райдержадміністрації

Начальник відділу освіти                                                         М.В. ПАЮЩИК

райдержадміністрації