Петропавлівський район. Відділ освіти Петропавлівської РДА

 

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

 

Звернення громадян

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. (ст. 3Закону України "Про звернення громадян").

 

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально- культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

 

         Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

 

           У зверненні має бути зазначено:

 

           прізвище, ім’я, по батькові;

 

           місце проживання громадянина;

 

           викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 

           Письмове звернення надсилається поштою або може бути переданим громадянином до відповідного органу, установу особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

 

           Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так  і групою осіб (колективне).

 

           Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

До звернення додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду заяви, які після її розгляду повертаються громадянину

 

 

 

Начальнику відділу освіти  

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника),

 

 

(адреса заявника, номер телефону)

 

 

                                                   Заява

 

 

 (пишеться в довільній формі, де викладається суть порушеного питання)

 

 

 

 Дата                                                                                          Підпис

 

  Звернення, не підлягають розгляду та вирішенню згідно ст. 8 Закону України "Про звернення громадян" у випадку, якщо письмове звернення без  зазначення  місця  проживання,  не підписане автором (авторами)/ Також  звернення,  з  якого  неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

 Не розглядаються повторні звернення одним і  тим  же  органом від  одного  і того ж громадянина з одного і того ж питання,  якщо перше вирішено по суті,  а також ті  звернення,  терміни  розгляду яких  передбачено  статтею  17  цього  Закону,  та звернення осіб, 

визнаних судом недієздатними.

 Рішення про  припинення  розгляду  такого  звернення  приймає керівник  органу,  про  що  повідомляється   особі,   яка   подалазвернення.